Prý velice zdvořilý a disciplinovaný Karel absolvoval obchodní školu a později se přihlásil do letectva.

Ve smutném roce 1938 byl se svojí letkou, která byla vyzbrojena Aviemi, na východě Československa, kde měl bránit vzdušný prostor proti Maďarům a brzy po okupaci emigroval přes Polsko do Francie.

Tady vstoupil do cizinecké legie a později se připojil do řad francouzského letectva. Není však zcela jisté, kolika sestřelů se dočkal během marných bojů o Francii, pravděpodobně však celkem tří.

Po kapitulaci hrdé Francie se dostal do anglického královského letectva, kde na jaře 1941 dosáhl prvního potvrzeného sestřelu. Poté, co byl Kuttelwascher nasazován během nočních útoků nad Francií začaly jeho úspěchy rychle přibývat a jeho černě natřený  Hurricane se stal postrachem německých bombardérů.

„Byl nasazován v akcích s názvem Night Intruder, což znamená Noční vetřelec. Během náletu německých bombardérů byly nad okupované území poslány osamocené stíhačky, aby je při přistávání sestřelily a útočilo se i na vzlétající bombardéry," popsal jednu z taktik boje ve vzduchu historik Michal Kamp.

Úspěšný letec se pak dokonce v Anglii oženil a po převelení do Spojených států, kde přednášel americkým pilotům, se těšil obrovské popularitě. Dokonce o něm vznikl i komiks.

Po návratu do Anglie už pak sloužil rodák ze Svatého Kříže jako testovací pilot. Po konci války se stíhač vrátil nakrátko do vlasti a působil jako letecký vojenský instruktor. Ale již roku 1946 opustil armádu, vrátil se do Anglie za rodinou a létal u British European Airways. To ho dost pravděpodobně uchránilo od osudu mnoha západních letců, kteří se po únorovém převratu stali ve vlasti nežádoucí.

Karel Kuttelwascher, kterému bylo potvrzeno osmnáct sestřelů (někdy se udávají ještě dva další z působení ve Francii), zemřel v srpnu 1959 na selhání srdce. Jako důvod jeho úmrtí se uvádí latentní důsledky válečného selhání. Kuttelwascherův hrob se nachází v Uxbridge u Londýna.

Slavný letec byl in memoriam povýšen v roce 2000 do hodnosti brigádního generála.