„Změna provozovatele byla ze dne na den. Pro místní se změní jediné, a to prodloužená otevírací doba. Na poštu si budou moci dojít každý den už od sedmi hodin,“ řekl Krajíček.

Obec vyjde provoz pošty přibližně za sto tisíc korun ročně. „Česká pošta nám sice přispívá nějakou částkou. V žádném případě to ale nevykryje všechny náklady na provoz. Obec tak bude zatížena dalšími nemalými náklady. “ dodal Krajíček.

Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty a poskytuje všechny základní služby. V Leštině u Světlé se zatím vyhnuli pouze loterii. Česká pošta převedla k prvnímu září na obce, právnické nebo fyzické osoby dvacet provozoven. V České republice nyní funguje 384 pošt Partner.