„Díky potravinové bance a jejím zaměstnancům, za to, že jsou, že k nám pravidelně dováží zboží vyřazené z obchodů, které by bylo neprodejné, ačkoliv je ještě použitelné. Je to velká pomoc pro naše obyvatele s nízkým příjmem,“ konstatovala za pečovatelskou službu Gabriela Brožová. Díky Potravinové bance mohlo vedení DPS důchodce obdarovat o Vánocích malým dárečkem.