Rozšíří si výrazně skladovací prostory, v plánu má i školicí středisko. Potravinová banka sídlí v objektu bývalé ledečské výrobny léčiv Zentiva.

„Milion korun nejde samozřejmě z našich prostředků, ale získali jsme 
je z dotačního programu 
Ministerstva zemědělství 
v rámci projektu, který má zabránit plýtvání potravinami," informoval předseda Potravinové banky Vysočina Miroslav Krajcigr.

Ten upřesnil, že díky rozšíření prostor vznikne i nový samostatný vchod do banky. Školicí středisko by prostřednictvím místní obecně prospěšné společnosti Háta mohly následně využívat různé instituce k rekvalifikačním kurzům, třeba pro budoucí pracovníky v sociálních službách.

Potravinová banka Vysočina se zapojila i do operačního programu Potravinová a materiální pomoc.

„V rámci tohoto projektu mají organizace poskytující potravinovou a materiální pomoc možnost již od podzimu letošního roku získávat pro lidi v nouzi kvalitnější potraviny včetně drogistického zboží. My jsme 
už navázali spolupráci s obchodním řetězcem DM. Od něho získáváme kvalitní drogistické zboží, spreje, barvy na vlasy, chemické čističe, které mají například jen poškozené obaly," upřesnil Krajcigr.

Projekt Potravinová 
a materiální pomoc nejchudším osobám tak vstupuje do další fáze. Distribuce prvních potravinových balíčků začala již na konci roku 2015 a setkala se 
s velkým zájmem charitativních organizací i samotných příjemců pomoci.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyčlenilo na další pomoc dalších více než 65 milionů korun. Ministryně Michaela Marksová uvedla, že projekt cílí na ty, kteří pomoc nejvíce potřebují a žijí v opravdové chudobě.

Pomoc z tohoto projektu je opravdu adresná. Ať už se jedná o seniory, kteří žijí sami, anebo o maminky 
s dětmi v azylových domech. Projekt je financován 
z Operačního programu potravinové a materiální pomoci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.

Jak Miroslav Krajcigr připomněl, podle novely příslušného zákona budou obchodní řetězce nyní povinně dávat prošlé či poškozené potraviny na charitu.

Zboží řetězců

Neprodejné potraviny tak budou ze supermarketů směřovat do potravinových bank, kterých je u nás čtrnáct. Jejich provoz také poprvé začne dotovat Ministerstvo zemědělství.

Zákon se bude týkat všech obchodů, jejichž prodejní plocha je větší než 400 metrů čtverečních. Ty pak budou muset darovat na charitu 
či do potravinových bank všechny potraviny, které jsou neprodejné. „Nikoliv 
z toho důvodu, že by nebyly schopny spotřeby nebo konzumace, ale proto, že mají například poškozený nebo chybný obal, mají nesprávné označení, nesprávné naplnění nebo se blíží doba expirace," vysvětlil Krajcigr.

Obchodní řetězce, které nařízení poruší, čeká pokuta v řádu až 10 milionů korun. Doposud dávaly obchodní řetězce potraviny na charitu dobrovolně. Potravinová banka Vysočina pomáhá už celé tři roky chudým a potřebným nejméně ve třech krajích republiky.

V Česku vznikla jako pátá v pořadí, 
a sice jako jedna z aktivit obecně prospěšné společnosti Háta.