Činnost potravinových bank spočívá v shromažďování a rozdělování potravin humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem.

Potraviny, které naše třída vybrala, putovaly do azylového domu v Havlíčkově Brodě. První dary jsme obdrželi již několik minut od zahájení. Jedna z dárkyň nám řekla, že se o sbírce dozvěděla až při vstupu do obchodu a že darovala smetanu do kávy a čaj. Na otázku, co ji k rozhodnutí darovat potraviny vedlo, odpověděla: „Ráda pomohu lidem, kteří to potřebují." Takto probíhal celý den. Rozdávali jsme návštěvníkům letáčky a poskytovali jim informace o sbírce.

Lidé nám dávali různé trvanlivé potraviny, např. těstoviny, rýži, mouku, cukr, marmelády, konzervy. Shromážděné potraviny si převzala paní Petra Šťastná, která pracuje jako sociální výchovná pracovnice v azylovém domě v Havlíčkově Brodě.

Od paní Šťastné jsme se dozvěděli, že v azylovém domě žijí maminky s dětmi. Celková kapacita domova je 6 maminek a 12 dětí. Maminky prochází výběrovým řízením a jedná se většinou o ženy ve špatné finanční situaci. Azylový dům jim pomáhá oddlužit se, najít dětem školky, lékaře a sestavovat finanční plán. Nájemné, které musí platit, je ve výši 70 korun/den pro jednu maminku a 30 korun/den pro jedno dítě. Každá matka s dětmi má svůj pokoj a své vlastní sociální zařízení. Kuchyň mají společnou, vaří si samy.

Azylové domy financuje EU. Nashromážděné potraviny maminky s dětmi nedostávají jen tak, ale musí se o ně nějak zasloužit.

Sbírka měla úspěch. Vybrali jsme spoustu potravin, které určitě pomohou. Jsme rádi, že jsme se sbírky zúčastnili a mohli jsme nějak pomoci.

Za třídu E4. Kristýna Moravcová a Marie Krajzingrová