Loni ji prvně uspořádalo občanské sdružení Mladí lidovci ve spolupráci s Nadačním fondem číhošťského kostela.

„Mladí lidovci hledali styčnou plochu, jednak duchovní, a jednak takovou, abychom dosáhli na cíl vzdělávat zejména mládež. A osobnost faráře Toufara v Číhošti, středu republiky, se nabízela sama," přiblížil Jan Zasadil ze sdružení Mladí lidovci. Cílem je především přihlásit se k Toufarovu odkazu. „Ten vnímáme v té občanské rovině především jako schopnost sjednotit celou obec. To nám přijde jako ideál přenositelný i do současnosti," dodal Zasadil.

Poutníci se sejdou v 8.30v parku Josefa Toufara v Ledči nad Sázavou před kostelem sv. Petra a Pavla. Vydají se na poutní pochod do Číhoště.

V 11 hodin následuje mše v Číhošti a sloužit ji bude kněz Marek Šavel. Zájemci pak mohou poobědvat v hostinci, aby se občerstveni od 13.30 zúčastnili prohlídky obce a Toufarovy fary – Po stopách P. Toufara. Průvodcem poutníkům bude autor Toufarovy biografie Jako bychom dnes zemřít měli a vysočinský básník Miloš Doležal. Dobové a vzpomínkové texty přednese herečka Jana Franková.

Ve 14.30 se uskuteční na Toufarově faře beseda V Toufarových šlépějích s Milošem Doležalem a převorem Želivského kláštera, historikem Jindřichem Zdeňkem Charou-zem o osudech církve v 50. letech 20. století. V 16.30 vyvrcholí den benefičním koncertem v ostele sv. Václava ve Světlé nad Sázavou. Vystoupí varhanní mistr a skladatel profesor Jaroslav Vodrážka a Dětský sbor při chrámu Pá-ně Klášterec nad Orlicí, který přednese části Vodrážkovy Dětské vánoční mše svaté a jeho Alžbětinskou serenádu. Dobrovolné vstupné z koncertu bude použito na opravy kostela v Číhošti.

„Loni se pouti zúčastnilo asi padesát poutníků. Někteří přijeli ještě autem do Číhoště. Po mši byla beseda s Milošem Doležalem, které se zúčastnilo mnoho dalších obyvatel z Číhoště i okolí," uvedla Věra Kovandová z Nadačního fondu číhošťského kostela. Ta zdůraznila, že pouť rozhodně přispívá k většímu povědomí o číhošťském knězi mezi lidmi.

„Již vloni členové Nadačního fondu z Číhoště domluvili s Mladými lidovci konkrétní pomoc při opravách kostela a jeho okolí. Minulý rok přijeli mladí lidovci v létě pomoci při opravě tarasu, který stavěl v roce 1948 páter Josef Toufar. Letos jsme zahájili práce na odvětrání kostela, chceme vybudovat stálou expozici o páteru Toufarovi. Věřím, že i tentokrát se mladí lidovci aktivně zapojí," uzavřela Kovandová s tím, že velmi pomáhají i lidé z obce a okolí.

Kateřina Malá