Lidé v Olšinkách u Golčova Jeníkova na Havlíčkobrodsku by se měli dočkat vyčištění zanešeného rybníka, z něhož se jim při větších deštích valí do jejich domovů bahno. Deníku Vysočina to potvrdil místostarosta Golčova Jeníkova Jiří Brož i Státní pozemkový úřad (SPÚ), jako majitel nádrže.

„Při prvním našem jednání na místě odmítali zástupci úřadu rybník vybagrovat, dokud se neobnoví poldr nad rybníkem, což chápu. Nyní se k vybagrování staví pozitivně, v současné době spolu řešíme způsob provedení. Předpokládám, že jakmile skončí práce na poldru, začne se bagrovat i rybník,“ konstatoval Brož.

Dosud se podařilo odbagrovat část zeminy v těsné blízkosti betonové výpusti poldru a ornici z "hráze" a udělat hráz z lépe hutnějšího materiálu, ta by se měla ještě o něco navýšit.

„V pondělí jsme pozemek vysekali a bude se pokračovat v bagrování,“ dodal místostarosta.

Problémová kukuřice

Při nedělním dešti byli na místě hasiči připraveni odčerpávat vodu z rybníka, kdyby se začal plnit. Nakonec to ale nebylo potřeba.

Zástupci SPÚ se byli na místě podívat 2. července společně se zástupci radnice v Golčově Jeníkově. Podle mluvčí pozemkového úřadu lze situaci v Olšinkách hodnotit z několika aspektů.

„Nádrž, nacházející se v obci Olšinky, jejíž plocha je 300 m2 je sice ve správě Státního pozemkového úřadu, ale nemá na primární povodňové stavy téměř žádný vliv. Ten pravý problém se nachází nad okrajovou částí obce, kde je nad rybníkem zasazena kukuřice. Právě kukuřice setá je jednou z nejvíce erozně problematických plodin. Jak vyplývá z Monitoringu eroze zemědělské půdy, více než polovina erozních událostí je zjištěna právě u této plodiny,“ upozornila mluvčí SPÚ Petra Kazdová.

Bleskové povodně

Na polích kolem Olšinek hospodaří ZOD Habry. Jeho předseda Josef Hamsa už dříve řekl, že problémy vidí především v extrémních srážkách, které jen těžko něco zadrží. Jiří Brož ale řekl, že se s družstvem dohodli, že už tam kukuřici v příštích letech vysazovat nebudou.

„Dalším, ale o to více závažným úskalím je návazný úvoz a zanesený historický suchý poldr z roku 1983, který se nachází na soukromém pozemku a je díky svému stavu nefunkční. Tento je v evidenci Povodí Labe. Je samozřejmostí, že kombinace výše uvedeného v případě prudkých dešťů vede k uvolnění půdy a nefunkční poldr není schopen pojmout takové množství vody, která v kombinaci s uvolněnou půdou vytváří bahno. Výpusť z nádrže je šedesáti centimetrová trubka svedená pod čtyři dvory v hloubce dvou metrů a je více než zřejmé, že díky nefunkčnímu poldru nestačí odvádět nadbytečný objem a tím dochází k bleskovým povodním,“ poukázala na již zmiňovaný problém, který se snaží radnice v Jeníkově vyřešit a obnovit toto důležité vodohospodářské zařízení.

„Tyto kroky je nutno provést v co nejkratší době, aby se zamezilo případným bleskovým povodním zasahujícím zastavěnou část obce. Státní pozemkový úřad je připraven po ukončení prací zajistit vyčištění nádrže, což po správném zajištění obnovy původního suchého poldru nebude zřejmě již potřeba,“ míní Kazdová. Jenže pohled na rybník plný bahna až po okraj podle místních stejně jiné řešení, než vybagrování nenabízí.

Pro majitelé domů v Olšinkách je život v bahenní pasti noční můrou. Vyplavené dvorky a domy zažili během posledních největších dešťů od konce června do poloviny července hned šestkrát. Pro dobrovolné hasiče z Golčova Jeníkova to vždy znamenalo čerpání vody a bahna ze zatopených dvorků i vnitřků domů.

Povodně v Olšinkách

- 21. června od 19. 30 hod. do 20.00 hod. Přívalový déšť vytopil dva domy
- 24. června od 1.30 hod. do 2.00 hod. - přívalový déšť rozvodnil rybník, lokální zatopení dvou přilehlých nemovitostí.
- 29. června od 6.15 hod. do 6.45 hod. - přívalový déšť znovu rozvodnil rybník a zaplavil přilehlé pozemky i s domy.
- Rybník musel být zcela vypuštěn.
- Radnice v GJ objednala kameru na kontrolu zatrubnění od rybníka.
- 2. července – jednání na místě, kterého se účastnili zástupci odpovědných institucí.
- Vybagrování dvou odvodňujících struh nad obcí
- 8. července od 20.30 do 21.00 hod. - další přívalový déšť zatopil šest nemovitostí.
- 8. července v 20.30 hod. Byla starostou GJ svolána povodňová komise
- 8. července 2021 v 20.31 hod povodňová komise města Golčův Jeníkov vyhlašuje druhý stupeň povodňové aktivity. Tentýž den vyhlášen i třetí stupeň.
- Nasazena technika města k odklizení následků po povodni
- Kontaktováno ZD Habry – vybagrování další odvodňující struhy nad obcí
- 11. července od 19.50 hod. do 20.30 hod.
- přívalový déšť znovu zatopil šest nemovitostí.
- 12. července – kontaktován vodoprávní úřad HB
- 14. července od 20.58 hod. do 21.20 hod.
- přívalový déšť vytopil šest nemovitostí.