Podle Lucie Špinkové, která na Lipnici bydlí, tu kanalizace měla být dávno. „Když se mě někdo zeptá, co je potřeba ve městě změnit, na prvním místě je kanalizace. Jinak se tu žije krásně,“ podokla. Stejný názor má i hostinská Zdeňka Hašková: „Pro naše podnikání je to už nutnost,“ prohlásila.

Nedávno město Lipnice obdrželo dlouho očekávaný doklad který hodnotí vliv splaškové kanalizace na ochranu přírody a krajiny od ekologických odborníků z Jihlavy.

„Tak může Lipnice žádat o stavební povolení. Radnice si rovněž nechala aktualizovat předběžnou cenu díla kvůli prudkým změnám na trhu,“ dodal starosta Zdeněk Rafaj. Vzhledem k předpokladu, že se do budoucna budou snižovat dotační prostředky na kanalizace, odborný konzultant navrhuje nerozdělovat dílo na etapy a uskutečnit je jako celek. „Navrhuje požádat o dotaci již počátkem příštího roku. Město však musí zajistit třicet až čtyřicet procent z celkového podílu ceny,“ dodal starosta.

Ilustrační foto.
Brodská nemocnice může za smrt pacientky, rozhodl krajský soud

Protože město na stanovisko biologa, na jehož základě bylo vydáno toto rozhodnutí, čekalo přes tři roky, je pravděpodobné, že pozbyla platnost některá z mnoha jiných dříve vydaných stanovisek. „Situaci prověřuje projekční kancelář,“ upřesnil starosta.

Nejbližším cílem je do konce roku získat stavební povolení a završit tím přípravu ke stavbě. To ale bude záviset především na zajištění peněz, což je podle starosty v současné ekonomické situaci v zemi těžko řešitelný úkol. „Výstavba bude velmi nákladná zejména kvůli geologickým poměrům na Lipnici. Ceny materiálů, práce a energií prudce rostou, rovněž tak inflace. Při současné výši dotační podpory by město muselo zajistit financování výstavby ze svých a dalších zdrojů v řádu vyšších desítek miliónů korun,“ zdůraznil starosta.

Takové možnosti nyní město nemá. Na základě budoucího vývoje dotačních podmínek a celkového vývoje ve společnosti a v ekonomice bude určování dalšího postupu při stavbě kanalizace nelehkým úkolem nového zastupitelstva města.