„Zákonní dědicové ho totiž odmítli,“ vysvětlila Michaela Tesařová, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pozemek je součástí přírodního parku Melechov, který leží v oblasti sevřené řekami Sázavou a Želivkou. „O plochu se vedle České republiky dělí dalších patnáct spoluvlastníků,“ sdělila Tesařová.

Zlátnoucí obilí měnící se ve strniště je symbolem letních prázdnin. Kombajny vyrazily na pole, jehož kulisou jsou chladící věže dukovanské jaderné elektrárny.
Žně začínají na Vysočině pozvolna. První kombajny jsou v polích u Dukovan

Jeho hodnota je tak téměř zanedbatelná. Znalci ji totiž vyčíslili na tisícovku.