Postupem času se ukazuje, že mnohé pozemky určené k zástavbě jsou prázdné a nevyužité, jenže na obecní úřad přicházejí zájemci s žádostí o povolení stavby na ploše, která nebyla do územního plánu zařazena. A tak se chystá obecní úřad naplánovat revizi územního plánu, kdy některé plochy budou ze zastavitelného území vyňaty a možnost zástavby bude určena pozemkům jiným. Majitelé dotčených pozemků se budou moci k plánovaným změnám vyjádřit.