„Jde o to, hlavně informovat o souvislostech mezi rodným krajem Jana Zrzavého a jeho dílem, v němž česká krajina zaujímá osobité místo," konstatoval jeden z jejích duchovních otců, Ladislav Langpaul. 

Trasa je dlouhá dvaadvacet kilometrů a vede z Okrouhlice do Vadína, Krásné Hory, na Lipnici, do Babic a Olešnice. Je na ní deset zastávek s odpočivadly, na kterých občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého rozmisťuje informační letáky. „Stavba je realizována z grantu Kraje Vysočina a díky podpoře obce Okrouhlice a Krásná Hora a  publicitu zajišťují realizátoři i ve spolupráci s agenturou CZECHTOURISM.

„Od října bude stezka propojena díky havlíčkobrodskému  Klubu českých turistů se systémem značení. Vybrat si tedy budou moci výletníci autem, cykloturisté i vyznavači pěší turistiky. Oficiální zahájení bude 6. října na třetím ročníku pochodu Jeníkova špacírka," doplnil Langpaul.