Pokud se podaří skutečně najít a určit ostatky kněze, kterého v roce 1950 umučila státní bezpečnost, pak by se obec Číhošť nebránila tomu, aby byl páter Toufar znovu důstojně pohřben, a to v Číhošti. „Naopak, velmi bychom o to stáli, aby páter Toufar byl v Číhošti pohřben. Byla by mu tak vrácena potřebná důstojnost. Mluvili jsme už o tom s Toufarovou praneteří a ona s touto možností rovněž souhlasí," říká Věra Kovandová, předsedkyně Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti. Jak vysvětluje, vede k tomu už sama skutečnost, že páter Toufar, významná osobnost celorepublikového významu, je s Číhoští úzce spjat. Tato malá obec na Vysočině byla jeho posledním působištěm před tragickým koncem. Do Číhoště jezdí lidé z celé republiky, navštěvují místní kostel a na pátera Toufara a jeho osud se neustále ptají.

Páter Toufar do Číhoště patří

„Jakmile jsme se dozvěděli, že by mělo být tělo pátera Toufara exhumováno a identifikováno, jednali jsme o tom v našem Nadačním fondu a jsme ochotni podniknout určité kroky, to je oslovit zodpovědné úřady a instituce a nabídnout jim možnost, aby byly páterovy ostatky převezeny do Číhoště a tam pohřbeny, nejlépe přímo u kostela, neboť dle našeho názoru páter Toufar do Číhoště patří," zdůrazňuje Kovandová. Nadační fond má podle Kovandové v tomto směru i podporu Miloše Doležala, autora knihy Jako bychom dnes zemřít měli, která se zabývá dopodrobna právě osobou pátera Toufara a jeho tragickým osudem.

Proti tomu, aby byl páter Josef Toufar po exhumaci pohřben právě v Číhošti na Vysočině, není ani tamní obecní úřad. „Nemohu samozřejmě mluvit oficiálně za celý úřad a za obecní zastupitele. Ovšem z lidského hlediska by bylo možná logické, aby byl páter Toufar znovu pohřben, a to právě v Číhošti. Kdyby přišla v tomto směru nějaká konkrétní informace nebo výzva, obec by se určitě nebránila. V září o tom budeme mluvit na zasedání zastupitelstva," konstatuje starosta obce Jaroslav Tvrdík. Farář Toufar působil koncem 40. let minulého století v Číhošti na Havlíčkobrodsku.

Komunistická StB jej v rámci tažení proti církvi obvinila ze zinscenování takzvaného číhošťského zázraku.

Během bohoslužby se pohnul na oltáři krucifix. Stalo se tak dvakrát během prosince roku 1949. Vidělo to několik věřících a zpráva se rychle šířila. Farář byl zatčen a mučen. Musel mimo jiné přiznat, že zneužíval děti. Později ale vyšlo najevo, že text přiznání sepsal někdo jiný. Josef Toufar je pohřben v hromadném hrobě na hřbitově v Ďáblicích pod falešným jménem J. Zouhar. Česká biskupská konference se snaží o Toufarovo blahořečení.

Tělo exhumuje pražská správa hřbitovů a ostatky prozkoumají odborníci. Jakmile se zpráva o exhumaci číhošťského kněze objevila v celostátních médiích, stala se terčem různorodých diskusí, už proto, že peníze za exhumaci má zaplatit město Praha nikoliv církev.

Blahořečení může obci prospět

„Neustálé vykopávání kostlivců a živení nenávisti nikomu nic nepřinese. Určitě jde o předvolební politiku," myslí si paní Marta z Havlíčkova Brodu. „Jeví se mi to jako účelové. Proč se tak nestalo po roce 89 až teď? Zajímalo by mě, kdo s tím nápadem jmenovitě přišel," diví se pan Jaroslav z Chotěboře.

„Chudák pan páter Toufar. Ani po smrti nebude mít klid. Jestli mám platit na všemožné nesmysly státu, tak kvůli panu Toufarovi zaplatím klidně dvakrát víc a s radostí, byl to opravdu správný člověk, co se dokázal vzepřít něčemu, co v té době bylo nemyslitelné, čest jeho památce," myslí si Jakub Žatečka z Ledče nad Sázavou.

Česká biskupská konference schválila na jaře letošního roku zahájení procesu blahořečení pátera Josefa Toufara. Blahořečení je prvním krokem k tomu, aby mohl být farář prohlášen za svatého. Blahořečení pátera Toufara a možnost mít místo jeho posledního odpočinku právě v Číhošti, by mohlo malé obci na Vysočině pomoci.

Kostel v Číhošti potřebuje opravy a ty nejsou zadarmo. Shánění peněz na opravy by blahořečení Josefa Toufara podpořilo, nemluvě o tom, kdyby nedaleko kostela byl dokonce Toufarův hrob.

Podle místního faráře Marka Marcela Šavla by se farnost Číhošť stala doslova duchovním centrem národa. Už v této době je veliký zájem o návštěvy, prohlídky a sloužení mší svatých u příležitosti poutí.

Složitý církevní proces, při němž se bude zkoumat celý Toufarův život, inicioval královéhradecký biskup Jan Vokál. „Nechal se raději ubít k smrti, než by křivě svědčil proti církvi a svým spolubratrům," vyjádřil se k tématu biskup, do jehož diecéze Číhošť patří. Proces blahoslavení a následného svatořečení je složitý a může trvat i několik let. Bude se mimo jiné zkoumat, zda Toufarův život byl dostatečně příkladný.

Páter Toufar a Číhošťský zázrak
Josef Toufar se narodil v roce 1902 v Arnolci. Jako farář v Číhošti působil od dubna 1948. Na třetí adventní neděli v roce 1949 se konala v místním kostele mše svatá. Páter Toufar při promluvě řekl: „Zde ve svatostánku je náš Spasitel." Při těchto slovech se začal křížek v kostele pohybovat. Asi po trojím pohybu zůstal otočen ke kazatelně a nakloněn. Komunisté později Toufara obvinili, že vše zinscenoval. Kněz zemřel 25. února 1950 na následky krutého mučení ve věznici ve Valdicích. Zdroj: Wikipedie