„Tento projekt byl podpořen z dotačního programu prevence kriminality Krajem Vysočina a je jedinou akcí tohoto typu v kraji. Mezi dětmi se těší velké oblibě,“ zdůraznil Novotný.

Podstatou projektu je podle Novotného hlavně předávání informací z oblasti znalostí práva, které jsou důležité pro bezpečnější život ve společnosti. Projekt je zaměřený na vybranou cílovou skupinu školních dětí z osmých ročníků základních a studenty kvarty ze středních škol spadajících pod správní obvod Chotěboře. „Projekt je koncipován do cyklu, který trvá 4 měsíce. Od února do května probíhala výchovně-vzdělávací činnost v jednotlivých školních třídách,“ upřesnil Novotný.

Jak následně vysvětlil, jde zejména o doporučená témata, jako je například rozdíl mezi právními a morálními normami, charakteristika národa, rasismus, antisemitismus, xenofobie, Ústava, Listina základních. práv a svobod, pracovní právo, rodinné právo, povinnosti dětí, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, dítě jako pachatel trestného činu, trestní odpovědnost, účel trestu za trestný čin, nutná obrana a krajní nouze, druhy trestů za trestný čin, orgány činné v trestním řízení a podobně. Letos se do soutěže přihlásily ZŠ Smetanova Chotěboř, ZŠ Buttulova Chotěboř, Gymnázium Chotěboř, ZŠ a MŠ Vilémov, ZŠ a MŠ Maleč, ZŠ Krucemburk.

V odborné porotě zasedli: npor. Ing Jarmil Ronovský z chotěbořského obvodního oddělení Policie ČR, Ing. Bc. Iva Mrtková ze sociálního odboru MěÚ Chotěboř a Petr Doležal z Městské policie Chotěboř. Vyhlášení se též zúčastnil starosta města Chotěboř Tomáš Škaryd, který ocenil tuto aktivitu a poděkoval soutěžícím za odvedené výkony a také vyslovil dík přítomným pedagogům.

Tato akce navazuje na podobnou soutěž v sousedním Pardubickém kraji, kam letos z Chotěboře postoupila dvě nejlepší družstva a to z Gymnázia Chotěboř a ZŠ Smetanova Chotěboř.

Pořadí soutěže Právo pro každý den 2019:

1. Gymnázium Chotěboř, 53 body

2. ZŠ Smetanova Chotěboř, 47 bodů

3. Gymnázium Chotěboř, 41 bod

4. ZŠ Buttulova Chotěboř, 40 bodů

5. ZŠ a MŠ Maleč, 38 + bodů

6. ZŠ Buttulova Chotěboř, 38 bodů

7. ZŠ Smetanova Chotěboř, 37 bodů

8. ZŠ a MŠ Maleč, 33 body

9. ZŠ Krucemburk, 31 bod

10. ZŠ a MŠ Vilémov. 30 bodú

11. ZŠ a MŠ Vilémov, 26 bodů

12. ZŠ Krucemburk, 25 bodů