V Kraji Vysočina tuto praxi aplikuje jen nemnoho měst a obcí, ve Světlé to ale nepovažují za nic mimořádného.

„V minulosti se nám to osvědčilo. Při sestavování nového rozpočtu totiž můžeme počítat s již známým konečným stavem účtu městské pokladny, a to k datu 31. prosince 2012," vysvětlil starosta města, Jan Tourek.

Do schválení nového rozpočtu, tedy do února, hospodaří město podle standardního rozpočtového provizoria.

„V současné době připravujeme návrh rozpočtu, ve kterém počítáme s příjmy o přibližně sedm milionů korun vyššími, a to v porovnání s rozpočtem loňského roku," konstatovala místostarostka města, Lenka Arnotová. Ta dodala, že s vyššími příjmy může samospráva počítat v důsledku nového rozpočtového určení daní. „Po pokrytí mandatorních výdajů zbude na investice přibližně dvanáct až sedmnáct milionů korun, což je zhruba stejně jako vloni. Rozpočtujeme pouze prostředky na projektové dokumentace, výkupy pozemků a podobně. Postupně budeme v průběhu roku, tak jako každoročně, zařazovat investice, na které se nám podaří získat dotace," pokračovala Arnotová.

Co se týče dotací, požádají Světelští o příspěvek na výstavbu v pořadí již třetí etapy cyklostezky podél řeky Sázavy a také na uskutečnění protipovodňových opatření. „Máme také připravené projekty na rekonstrukce budov základní a mateřské školy," podotkla Arnotová.
Představitelé města dále konstatovali, že město již několik let uplatňuje politiku snižování výdajů. Od roku 2008 se samospráva snaží šetřit především na provozních výdajích radnice, příspěvkových organizací a sportovního zařízení.

Úspora při nákupu elektrické energie

„Při rostoucích nákladech uvedeným organizacím nenavyšujeme příspěvky na provoz. Jako příklad uvádím, že město uskutečnilo nákup elektrické energie na období let 2013 až 2014 pro všechny zřízené organizace města včetně radnice formou obchodu na burze s výslednou úsporou půl milionu korun. Navíc od roku 2010 je ve vedení města pouze jeden místostarosta, což představuje také nemalou úsporu," uzavřela místostarostka, Lenka Arnotová.