Oznámil to náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl (ČSSD).

„Po dokončení prací, tedy zhruba v polovině příštího roku, by měl být uvedený pavilon změněn v moderní objekt, v němž odpovídající zázemí najdou plicní oddělení a oddělení dlouhodobě nemocných. Oprava pavilonu ze čtyřicátých let minulého století bude hrazena z rozpočtu kraje. Umístěno v něm bude více než pět desítek lůžek, z toho více než polovina pro oddělení dlouhodobě nemocných," uvedl Joukl.

Stavební úpravy jsou navrženy s ohledem na minimální zásahy do nosných i nenosných konstrukcí. „Budova bude opatřena kontaktním zateplovacím omítkovým systémem, vyměněna bude střešní krytina i klempířské prvky. Řešeny budou samozřejmě i zpevněné plochy, příjezdové a přístupové komunikace včetně bezbariérové rampy, parkovací stání i částečné oplocení a podobně," přiblížil detaily Oldřich Homola z odboru majetku Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Uskutečnění uvedeného investičního záměru vytvoří podle Homoly odpovídající prostorové a hygienické podmínky pro oddělení dlouhodobé péče havlíčkobrodské nemocnice, ambulantní i lůžkovou část plicního oddělení a současně přináší možnost uvolnění pavilonu číslo 10 pro ryze sociální účely. „Umístění, respektive rozšíření domova pro seniory v areálu nemocnice se jeví jako výhodné i z důvodů využití synergických efektů. Tedy využití kapacity nemocniční kuchyně, prádelny a dostupnosti lékařské péče," pokračoval Homola.

Pavilon číslo 13 původně využívalo ortopedické oddělení nemocnice. Později v něm sídlilo ředitelství, oddělení rehabilitační péče i další oddělení a ambulance. „Uvažovalo se také o tom, že by právě na jeho místě byla postavena nová budova Krajské knihovny Vysočiny. Z tohoto záměru ale sešlo, a od roku 2011 je prázdný," připomněla mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Kraj Vysočina již vyhlásil výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Jeho úkolem bude v prvním podzemním podlaží pavilonu vybudovat šatny pro zaměstnance obou oddělení, sklady, archiv, zázemí pro vedení plicního oddělení a zákrokový bronchoskopický sál.

„V prvním nadzemním podlaží budou umístěny lůžková část a ambulantní část plicního oddělení, v druhém pak lůžková část stanice oddělení pro dlouhodobě nemocné a ve třetím budou prostory vedení oddělení dlouhodobě nemocných, archiv a místnosti rehabilitace a ergoterapie," popsal Homola.