Termín přednášky je 21. října 2015 od 9.30 hodin v divadelním sále vedle SeniorPointu na Rubešově náměstí. Přednášet bude Jana Indrová, odborný specialista.

Od 9 do 14 hodin bude zároveň v prostorách SeniorPointu probíhat výstava pomůcek pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením.

Prezentovat se zde bude Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR OV Havl. Brod, Optika-Fibinger, Anticer, Oddělení specializovaných služeb Krajské knihovny a jiní. Sluchově postižení si zde mohou nechat seřídit sluchadlo.