Za omluveného nemocného předsedu ZO Josefa Dolejše přednesla zprávu o činnosti členka výboru ZO Jana Linhartová, která všem poděkovala za aktivity při pořádání různých akcí a také poděkovala dnes již bývalému starostovi města Pavlu Kopeckému za podporu a pomoc při činnosti ZO.

Přivítala také nového starostu Vlastimila Marušáka, který ve svém vystoupení přislíbil rovněž stálou podporu města důchodcům v jejich bohulibé činnosti, když tato organizace prakticky po celý rok zajišťuje kulturní vyžití občanů města a širokého okolí.

Jana Linhartová také přivítala předsedu Krajské rady důchodců Ivana Krňanského z Jihlavy, který ve svém příspěvku shrnul činnost tohoto orgánu za minulé období a poděkoval jeníkovské organizaci za velkou aktivní činnost a popřál všem mnoho úspěchů a hlavně zdraví do následujícího roku.

Poté nastoupil pěvecký školní sbor se svým vystoupením, tradičně perfektně připraveným jeho vedoucí učitelkou Olgou Fialovou. Po hezkých písničkách a říkankách byli žáci odměněni různými sladkostmi a vedoucí krásnou kyticí.
Hlavním očekáváním bylo završení celého programu vystoupením dámské kapely „Járinky" z Prahy, se kterou přijel velice oblíbený zpěvák a bavič Jiří Škvára.

Tato skvělá kapela, složená většinou z absolventek hudebních konzervatoří, vedená kapelnicí Jaroslavou Razesbergerovou, mimochodem dcera slavného hudebního skladatele Jaroslava Dufka, dokázala svoji výbornou pověst tím, že hrála smysluplné písničky, které každý většinou zná a může si je zazpívat společně. Mnozí účastníci také využili tohoto setkání a vystoupení Járinek k možnosti si zatančit i na malém prostoru zaplněné sokolovny. Všichni přítomní pak děkovali kapele po každé písničce velkým potleskem.

Tak skončilo velice příjemné setkání s dobrou zábavou a takřka tři sta přítomných odcházelo velmi spokojeno, což byl cíl pořadatelů.

Karel Novotný