Po těchto stavebních úpravách již přechody nepřesáhnou normovanou délku a budou osvětleny, aby chodci byli dobře vidět. Navíc další nový přechod, odpovídající všem bezpečnostním parametrům, ještě vznikne v Nádražní ulici za kruhovým objezdem.

Jaroslav Švanda