To ještě stavební dělníci netušili, co je čeká.

„V měsíci červenci se naplno rozběhly práce na stavbě zateplení mateřské školy Stínadla. Stavbu provádí firma Atos s.r.o. Ovšem hned na začátku nás čekala nemalá překvapení," informovala ledečskou veřejnost referentka investic městského úřadu v Ledči, Zdena Čubanová.
Po odkopání základů hospodářského pavilonu bylo zjištěno, že podélné stěny nejsou v líci uloženy na základových pasech, ale pasy jsou v průměru 200 mm zapuštěny pod líc zdiva, a tak nastává problém základy dozdít a dorovnat tak, aby základy lícovaly se spodní částí panelu, aby mohla být provedena izolace proti vlhkosti.

Místo betonu byl jenom štěrk

Dále po odkrytí zámkové dlažby chodníků podél stěn pavilonů bylo zjištěno, že betonová dlažba není uložena do štěrku, ale do betonu tloušťky asi 60 centimetrů, což znamená v tomto případě naopak vybourání. „Po vybourání stávajících dveří bylo zase zjištěno, že pod nimi není proveden základ a nové dveře není na co osadit," uvedla referentka další příklad stavební „fušeřiny." Při osazení oken do sestavy s dveřmi došlo ke kolizi s uvedenými konstrukcemi a z toho důvodu musel být mezi některá okna a dveře vyzděn pilíř. Po zaměření fasády ze strany zhotovitele byly zjištěny rozdíly v nerovnosti stěn až 60 milimetrů. Tyto nerovnosti budou viditelné zejména na nároží a v ostění oken.

„Toto je výčet jen těch větších problémů se zateplováním na Stínadlech. Doufejme, že dodavatel se pokusí tyto nepravosti po předcházející firmě (OSP Havlíčkův Brod), která stavbu postavila, alespoň trochu napravit," vzkazuje rodičům dětí, které budou do školky chodit, město Ledeč. Samozřejmě všechny vícepráce si v konečném důsledku vyžádají i další finance. Firmu, která stavební práce v mateřské škole v Ledči prováděla, „pohnat"k zodpovědnosti není možné. OSP Havlíčkův Brod, neboli Okresní stavební podnik, byl zlikvidován zhruba před deseti lety. Když firma, která školku před nějakými čtyřiceti lety stavěla, neexistuje, není finance po kom vymáhat.

Všechny výdaje spojené s nápravou špatně provedených prací ve školce bude muset platit do koruny město Ledeč nad Sázavou z vlastní kapsy. Rekonstrukce vyjde město na necelých 3,5 milionu korun. Je to cena bez víceprací. Ty se budou vyčíslovat až po jejich ukončení. Podle starosty Petra Vaňka je největším problémem skutečnost, že kus školky stojí mimo základy, ostatní nedostatky jsou řešitelné.