Na výstavě s názvem Příběh nemocné duše je možné prohlédnout si také kopie starších předmětů, například fixačního křesla, klecového lůžka či pout z osmnáctého století, dále pak zaměstnanecké uniformy nebo výrobky pacientů. Součástí jsou také panely s informacemi o historii péče o duševně nemocné od starověku až po současnost.

Expozici vytvořil psychiatr Ivan David s podporou zahraničních psychiatrických muzeí, zejména německých, belgických, dánských a nizozemských.

Výstava trvající až do 16. března je doplněna také o informace a fotografie týkající se někdejšího Ústavu pro choromyslné v Německém Brodě, dnes Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.

Její pracovníci budou v rámci akce pořádat také doprovodné přednášky, dvacátého února vystoupí například Hana Houdková s přednáškou na téma Vznik a vývoj závislostí.

Zuzana Rodová