„Výstava si klade za cíl seznámit veřejnost s architekturou a stavebně historickým vývojem Havlíčkova, respektive Německého Brodu. Časově je výstava zaměřena na období od konce 18. století do 1. poloviny 20. století," uvedl kurátor výstavy Aleš Veselý.

Prostřednictvím kolekce architektonických plánů, jejíž jádro tvoří plánová sbírka Státního okresního archivu Havlíčkův Brod, se veřejnost seznámí s nejvýznamnějšími stavbami, z nichž některé dodnes utvářejí unikátní ráz města.

„Vedle veřejných staveb tvořících podstatnou část výstavy a zahrnujících kromě budov úřadů také vzdělávací instituce, sociální a léčebné ústavy, budou představeny i objekty, jejichž výstavba byla financována církví, spolky a firmami, které se významně podílely na rozvoji města," dodal Veselý.

Stranou zájmu nezůstávají ani soukromé obytné domy, jež demonstrují proměny bydlení brodských občanů od doby doznívajícího baroka až po prvorepublikové vily. Zajímavostí pro veřejnost jistě budou také plány řady nerealizovaných budov, například divadlo nebo městský úřad, které mohly zásadně pozměnit dnešní podobu města.

„Návštěvníci vedle zhlédnutí architektonických plánů zobrazujících dobovou podobu vybraných staveb uvidí i konfrontaci historických fotografií se současnou podobou místa. Nedílnou součástí výstavy je 3D model Havlíčkova Brodu vystavený v prostorách Staré radnice, který zhotovili studenti Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně. Model představuje podobu centra města po druhé světové válce. Součástí výstavy jsou také vizualizace vybraných domů vytvořených studenty dle nově nalezených plánů a zájemci je zhlédnou na projekci," pokračoval Veselý.

Cílem výstavního projektu Příběhy brodských domů je nejen seznámit veřejnost s architekturou a stavební historií Havlíčkova Brodu, ale také podnítit zájem občanů o další směřování podoby jejich města, jež si v letošním roce připomíná 760 let od první písemné zmínky.
Výstava bude zahájena 20. července.