V rámci projektu, nazvaného Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů, získalo město Přibyslav z evropských fondů dotaci ve výši 672 tisíc korun na pořízení kontejneru na textil a 167 kusů kompostérů o objemu 1 050 litrů.

Jedná se opět o domácí kompostéry, které budou zapůjčeny zdarma obyvatelům města. Zájemci o tyto kompostéry se mohou předběžně hlásit na odboru výstavby a životního prostředí, ale jen ti, kteří ještě žádný kompostér od města půjčen nemají. Dodání kompostérů se předpokládá koncem léta tohoto roku.