Už nyní je ale jasné, že příští rok bude z finančního pohledu pro radnici velmi náročný, protože se celý ponese ve znamení škrtů a úspor.

„Příští rok bude rokem obtížným, neboť nás čekají splátky úvěrů, a to zhruba ve výši kolem sedmnácti milionů korun," konstatoval starosta Martin Kamarád. Největší část splátek tvoří podle starosty deset milionů, který si radnice vzala na rekonstrukci školy, zbývajících sedm jsou pak úvěry a půjčky z minulosti určené například na stavbu inženýrských sítí.

„Rozpočet na rok 2016 budeme sestavovat již osvědčeným způsobem. První čtení se už uskutečnilo, druhé čtení proběhne se zastupiteli a finančním výborem. Rozpočet pak schválíme jako vyrovnaný s tím, že plánované investice na rozvoj města uložíme do takzvané rezervy, kde pak ve třetím čtení rozpočtu určíme priority. Nemusím říkat, že v nejbližší budoucnosti už nepočítáme se žádným úvěrem nebo půjčkou," popsal Kamarád způsob, jakým bude rozpočet v nejbližší době projednáván.

I přes to, že město bude muset šetřit, neznamená to, že by se jeho rozvoj zastavil. „Samozřejmě rozpočtových priorit je víc než dost. Hlavně chceme dokončit infrastrukturu tam, kde je plánovaná, například v lokalitě pod Bramborárnou. Chceme dokončit rekonstrukci dopravního hřiště, ovšem za pomoci dotace. Rovněž bychom rádi provedli rekonstrukci prostor školní družiny pro základní uměleckou školu," přiblížil starosta některé investice.

Radnice v Přibyslavi chce začít rovněž prodávat už letos na podzim parcely pod Osivou.

Dále chce projekčně připravit úpravu návsi ve Hřištích, zrekonstruovat rybník v České Jablonné, postavit chodník v Utíně, ve fázi úvah je rovněž revitalizace náměstí. „Vše se ale bude odvíjet od možností schváleného rozpočtu," zdůraznil starosta Kamarád. V položce investic počítá přibyslavská radnice pro rok 2016 s částkou asi 15 milionů.

Podle místostarosty Michaela Omese se bude přibyslavská radnice snažit najít v oblasti investic pro rok 2016 soulad mezi potřebami, možnosti i dotacemi.

„To znamená, že by měly šanci na uskutečnění takové investice, kde je možnost získat na zaplacení poměrnou část z dotací, ovšem ne za každou cenu," podotkl místostarosta Omes.