„V současnosti město spolkovou činnost podporuje částkou 700 tisíc korun ročně, což rozhodně není částka vysoká, ale příjemci dotace mají jistotu pravidelné finanční podpory, která je v jednotlivých letech konstantní,“ informoval o podpoře spolkové činnosti v Přibyslavi starosta Martin Kamarád. Jak dodal, protože je spektrum podporovaných aktivit velmi široké, kulturou počínaje, přes pravidelnou sportovní činnost, podporu jednotlivých turnajů po spolkovou činnost dospělých a dětí, nelze pro stanovení výše příspěvku stanovit žádná kritéria.

„Rada nebo zastupitelstvo města se snaží v příspěvku zohlednit, zda je příspěvek určen na činnost spojenou s výchovou dětí, zda má spolek pro provozování své činnosti v péči nějakou nemovitost, počet aktivních členů spolku a spoustu dalších kritérií. Specifikem je také to, že se město snaží podpořit i mimořádné investice spolků, které jsou důležité pro jejich život,“ zdůraznil starosta s tím, že takto byl zakoupen autobus pro sportovce SK Přibyslav, byla zrekonstruována myslivecká chata v Hesově, zrekonstruována byla rovněž klubovna zahrádkářů. Takže výsledná částka určená na podporu činnosti spolků stoupne rázem o tisíce korun. „Věřím, že takto zastupitelstvo podpoří projekt na rekonstrukci sokolovny,“ podotkl starosta. Sokolovna je ve velmi špatném stavu.

„Sokolovna je pro 21. století objekt hygienicky nevyhovující, potřebuje nové sociální zařízení, novou izolaci, a nejen to. Sportovní kluby provádějí v zařízení jen základní údržbu, a to by se mělo do budoucna změnit," nastínil v minulosti již několikrát situaci přibyslavský starosta, Martin Kamarád. V letošním roce chce spolkovou činnost v Přibyslavi město podpořit nejen finančně, ale takříkajíc i morálně. Vydá o nich knihu.

Havlíčkobrodská Stará radnice.
Zlatou jeřabinu může ulovit Stará radnice i unikátní varhany

„Dá se říci, že je naše město co do organizací a spolků výjimečné jejich počtem i aktivitou. Na chodu těchto spolků se podílejí desítky lidí, kteří tuto práci dělají ve svém volném čase, hlavně proto, že je tato práce baví, a že jsou rádi, že mohou být užiteční druhým. I to byl důvod, proč jsme zvolili, jako jednu z forem připomenutí si sto let od vzniku Československa, knihu, jež představí nejen Přibyslav, ale především právě spolkovou činnost v ní,“ vysvětlil starosta. Všechny organizace, které ve městě působí, by se do tvorby této knihy ve spolupráci s Kulturním zařízením města Přibyslav, měly zapojit.

Jak starosta na závěr dodal, zvláštní kapitolou spolkové činnosti jsou sdružení dobrovolných hasičů. Zvláště pak ta, při nichž fungují jednotky požární ochrany. SDH často fungují jako personální zázemí pro zásahové jednotky. Ty jsou dnes důležitou složkou ochrany obyvatel a jejich význam rok od roku roste.

Rákosníčkovo hřiště. Ilustrační foto.
Rákosníčkovo hřiště letos vyroste v Pelhřimově i v Havlíčkově Brodě