„V současné době je vyhotovena kompletní projektová dokumentace, jsou vydána potřebná územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu technické infrastruktury a v terénu byly vytyčeny parcely pro výstavbu rodinných domů, které se budou prodávat v první polovině příštího roku. O podmínkách prodeje parcel zatím nebylo rozhodnuto, zřejmě se bude jednat o prodej obálkovou metodou," informoval starosta Martin Kamarád.

Ovšem ještě před vlastním výběrovým řízením na dodavatele inženýrských sítí vybere město administrátora výběrového řízení a technický dozor. Samotná stavba inženýrských sítí bude zahájena nejspíš na jaře letošního roku.

Zájemců je hodně

Podle starosty Martina Kamaráda je o nové parcely velký zájem už nyní. „Předběžně si podalo žádost o koupi parcely asi 19 zájemců," upřesnil starosta.

Kolik se jich rozhodne nakonec parcelu skutečně koupit, je otázka. Ovšem s ohledem na skutečnost že inženýrské sítě ještě nejsou hotové, nemohou podle městského úřadu, odboru výstavby a životního prostředí, zájemci o parcely začít stavět v předstihu, než se začne se stavbou inženýrských sítí.

Důvod je vcelku jednoduchý. Firma, která bude inženýrské sítě budovat, většinou požaduje uzavření celého staveniště, protože tam má uložený veškerý stavební materiál, techniku a odpovídá zároveň za bezpečnost na staveništi i za zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob.

Takže by se mohlo stát, že se noví vlastníci na svůj pozemek nedostanou dřív, než se inženýrské sítě dokončí.

Z toho všeho vyplývá, že většinou nelze vydat stavební povolení či ohlášení na stavbu rodinného domu před dokončením technické infrastruktury. Je to zároveň i ochrana stavebníků, aby nezačali stavět předčasně a například nepodepsali hypoteční smlouvu, aniž by měli jistotu, kdy budou všechny sítě hotovy. Nelze totiž hotovou stavbu rodinného domu zkolaudovat dříve, než je povoleno užívání i potřebné technické infrastruktury.

Pokud si toto stavebníci neuvědomí, stává se, že musí platit bance penále jen proto, že se stavba třeba jen části technické infrastruktury nečekaně protáhla, a tudíž bance nemohou doložit povolení užívání ani zcela dokončené novostavby domu.

„Jestliže vše, co souvisí s naplánovanou stavbou technické infrastruktury pod Osivou bude probíhat bez velkých problémů a průtahů, je možné počítat se zahájením stavby rodinných domků v lokalitě Pod Osivou nejdříve na podzim příštího roku," upřesnil starosta.