Cena stavebních prací ve výši téměř 50 milionů korun včetně DPH spojená s náklady na projekční práce, technický dozor a dalšími nezbytnými náklady řadí tuto investici podle starosty Kamaráda k nejrozsáhlejším výdajům v historii města. „Zároveň s touto stavbou provedlo město opravu dešťové kanalizace vedoucí v souběhu s novou kanalizací splaškovou a v Keřkově rozsáhlou opravu chodníků. Byť má stavba ještě pokračování právě v některých opravách a navazujících úsecích, které je nutno dokončit, je možné na kanalizaci připojovat jednotlivé nemovitosti,“ dodal starosta.

V obou místních částech probíhal více než rok stavební ruch a jejich obyvatelům patří podle Kamaráda poděkování za trpělivost při řešení jednotlivých problémů i za ochotu snášet ztížené podmínky. Hlavním dodavatelem stavby byla společnost STAVAK, subdodavatelem stavby pak byla v obci Keřkov společnost Iva Dvořáková, technický dozor investora prováděla IS engineering. Samotným ukončením prací na  stavbě kanalizace však práce nekončí.

„Nyní je třeba, aby došlo k připojení jednotlivých nemovitostí na kanalizační řád. Do tohoto budou nově zapojeny pouze splaškové vody, které je třeba ještě před připojením oddělit od vod dešťových. Na straně města musíme dokončit administraci jednotlivých dotací na tuto akci, které činí více než 22 miliony korun a uzavřít takzvaná věcná břemena na jednotlivé úseky stavby nacházející se pod soukromými pozemky. Pomohlo by nám, kdyby k připojení většiny nemovitostí došlo do konce října letošního roku,“ vysvětlil starosta Kamarád.

Před samotným připojením na kanalizaci je třeba požádat společnost VAK Havlíčkův Brod o souhlas s připojením a při samotné realizaci připojení na kanalizaci je třeba odhalené připojení předat pracovníkovi VaK. Po připojení by pak měla být uzavřena příslušná smlouva. Přibyslav má 11 místních částí na splaškovou kanalizaci je napojeno sedm, zbývají čtyři. Vesměs jsou to osady, v nichž žije okolo stovky obyvatel. „Například Hřiště , tam se připravuje projekt,“ podotkl Martin Kamarád s tím, že kdo takový zákon vymýšlel a schvaloval, žije celý život v Praze a neví jak vypadá venkov, protože stavět kanalizaci pro každou vesnici se stovkou obyvatel je problém.

Odpadní vody z Dobré a Keřkova jsou prostřednictvím tří čerpacích stanic vedeny na čističku odpadních vod do Přibyslavi, kde budou čištěny. Stavbu této rozsáhlé investice zvládlo město z rozpočtu města bez nového úvěru. „Bylo to možné také díky tomu, že část dotací na kanalizaci bylo možné čerpat již v průběhu stavby. Zároveň se městu podaří v letošním roce doplatit úvěr spojený s výstavbou a rekonstrukcí základní školy a město Přibyslav by tak mělo být na konci roku 2019 bez jediné koruny dluhu.,“ zdůraznil starosta.