Škody jdou do milionů korun.„Nedělní vichřice byla za posledních 22 let nejničivější, co pamatujeme. Odhadem je poškozeno asi 50 tisíc kubíků dřeva. V majetku Lesního družstva obcí Přibyslav. Což se rovná v podstatě roční těžbě. Dalších 20 tisíc kubíků poškodila vichřice podle informací lesní správy v porostech na Novém Veselí,“ sdělil na úvod za Lesní družstvo obcí Přibyslav (LDO) Petr Podhrázský.

Jedná se vesměs o porosty dospělých stromů, co kubík, to jeden strom. O to je škoda horší. V lesích jsou rozsáhlé polomy, vývraty, některé stromy jsou nalomené a stále hrozí pádem. „Vytěžené dřevo z lesů bude vhodné leda tak na topení, štípe se, je velice nekvalitní. Přímá škoda jde předběžně do milionu. Uvažujeme také o vyhlášení zákazu vstupu do lesů. Protože v době, kdy se na polomech pracuje, je nebezpečné pohybovat se v takové lokalitě dokonce až v okruhu šedesáti metrů,“ dodal Podhrázský. Poškozené stromy, které budou muset lesníci odstranit, představují jednu celoroční těžbu.

„Běžně v roce těžíme asi 40 až 45 tisíc kubíků,“ podotkl Podhrázský. Jak zdůraznil, je třeba poškozené dřevo z lesů hodně rychle zpracovat, aby se zabránilo rychlému množení kůrovce. „Nemluvě o tom, že může přijít brzy sníh a mráz, takže potom už dřevo z lesů nedostaneme. Navíc poškozené dřevo je třeba prodat. Naštěstí nebyla kalamita v lesích v celé ČR stejně silná, takže trh se dřevem nebude zahlcený,“ dodal Podhrázský.

Lesníci Lesního družstva obcí Přibyslav pracují v lese intenzivně již od pondělí. Snaží se co nejdřív odstranit padlé stromy z lesních cest za pomocí soukromníků i s pomocí moderní techniky. Jedná se například o takzvaný harvestor.Podle Podhrázského stojí tento stroj i s příslušenstvím kolem šesti milionů korun, ale lesníkům se vyplatí. „Harvestor je rychlý, můžeme ho využít i v kritických místech, kam bychom nemohli dělníky s pilou pustit, aby nedošlo k úrazu, protože i po vichřici hrozí některé stromy pádem,“ vysvětlil Podhrázský.

Škody sčítá na svém lesním majetku také město Přibyslav. „Vichřice poškodila si 500 kubíků porostů, což je pro nás v podstatě rovněž jedna celoroční těžba, byť se jedná o pojistnou událost. Kromě toho je zcela uzavřena cyklostezka u Přibyslavi, a to nejméně na čtrnáct dnů, protože na stezku popadaly stromy. V současné době naši pracovníci odstraňují nejdřív škody na našem lesním majetku, na cyklostezku přijde řada později,“ sdělil starosta Přibyslavi Martin Kamarád. Státní podnik Lesy České republiky (LČR) zvýšil odhad škod z nedělní vichřice na 1,4 milionu metrů krychlových poškozeného dřeva z původního jednoho milionu. Představuje to asi 1,4 milionu stromů. Nejvíce poškozené jsou lesy v Karlovarském kraji a na Vysočině.

Na Vysočině, je odhadem poškozeno 210.000 metrů krychlových dříví. Například u Nového Města na Moravě je to asi 85.000 stromů. Podle krajského ředitele Lesů ČR Jana Sováka z Jihlavy je návštěva lesů opravdu nebezpečná.

Zavalené jsou i lesní cesty, na zemi leží tisíce stromů, mnohé se zaklesly v koruně dalších a tím jsou ještě nebezpečnější. Kalamitní dřevo bude muset jít co nejdřív na trh.