Investiční priority pro letošní rok schválil Městský úřad v Přibyslavi.

„Rozpočet pro letošní rok činí 67,6 milionu korun. Z toho výdaje jsou přes 61 milionů. K rozdílu je třeba připočíst splátky úvěru 16,2 milionu určeného na stavbu školy," informoval starosta Martin Kamarád. Rozpočet a investiční priority schválilo zastupitelstvo města na prosincovém zasedání. Podle starosty Kamaráda v kategorii investic zastupitelé schválili finanční částku v objemu zhruba 33 miliony korun.
„Tato částka je poměrně vysoká, protože loni město hodně šetřilo. Ovšem z této částky zůstane v pokladně asi deset procent jako rezerva na velmi nutné a nečekané výdaje," upřesnil starosta. Mezi nejaktuálnější investiční akce letošního roku, které by měly začít co nejdříve, bude patřit například chodník v Utíně, kde radnice počítá s částkou přes jeden milion korun. Dalších pět milionů by měla stát výstavba infrastruktury v lokalitě Bramborárna, tři miliony plánuje radnice na výstavbu komunikací v Dolní Jablonné.

Nové dopravní hřiště pro školu

Poměrně vysokou částku, přes čtyři miliony korun, chce radnice investovat do kompletní rekonstrukce dopravního hřiště v Ronovské ulici. „Děti ze základní školy absolvují pravidelně dopravní výchovu, která patří do učebních osnov. Součástí této dopravní výchovy je i návštěva speciálního dopravního hřiště. To ale Přibyslav nemá, proto školáci musejí zatím jezdit do Havlíčkova Brodu," vysvětlil místostarosta Michael Omes důvody této investice.

„Hřiště by se mělo celé opravit, dostane nový plot, část hřiště bude určena pro dopravní výchovu. Část investic do rekonstrukce bychom mohli pokrýt z dotací," doplnil starosta Kamarád s tím, že se budou na veškeré plánované stavební akce konat výběrová řízení a bude záležet na tom, za jakou cenu město tyto investiční akce vysoutěží. Například chodník v Utíně se měl stavět už loni, ale podle přibyslavského starosty nebylo možné dospět k dohodě se stavební firmou, která měla práce provádět, proto se s ní radnice nakonec rozešla.

Velkým projektem má být v letošním roce rovněž stěhování základní umělecké školy z už dlouho nevyhovujících prostor. Přesunout se má do bývalé družiny v základní škole.

Podle starosty by měl v nových prostorách bývalé družiny vzniknout zkušební sál, základní umělecká škola bude propojena se základní školou. V příštím roce chce město Přibyslav rovněž vybudovat parkoviště před domem s pečovatelskou službou. „Parkování před tímto zařízením je problém již delší dobu. Pro stavbu parkoviště plánujeme využít protější chodník," upřesnil starosta Kamarád.

Projekty a studie

Zastupitelé se rovněž shodli na tom, že je třeba v příštím roce nechat zpracovat některé projektové dokumentace a studie k investičním akcím poměrně zásadního významu. „Mělo by se jednat o čtyři studie a tři projektové dokumentace. Projektové dokumentace by se měly vztahovat k plánované přestavbě návsi v obci Hřiště, k rekonstrukci rybníků v České Jablonné a chodníku v obci Dvorek," upřesnil starosta. Citované čtyři studie znějí zajímavě. Jedna z nich by se měla týkat třeba rekonstrukce náměstí v Přibyslavi. Další studie si dává za cíl přestavět přibyslavskou sokolovnu, která je ve velmi špatném stavu, stejně jako celý areál, včetně kabin pro sportovce. Sokolovna městu nepatří, ale město chce přestavbu sportovního zařízení řešit společně s provozovatelem sokolovny.

Do budoucna by se Přibyslav měla dočkat celkem dvou zajímavých cyklostezek. Aspoň chystané studie s tím počítají. Ta první by měla vést z obce Dobrá do Keřkova. „Na silnici mezi Dobrou a Keřkovem je velký provoz, ale pohybuje se zde také hodně chodců a cyklistů. Cyklostezka by měla výrazně zvýšit jejich bezpečnost," zdůraznil starosta.