V rámci projektu bylo nakoupeno například 450 sad sáčků na psí exkrementy, plastový kontejner na papír, který je u školní jídelny, plastový kontejner na plast, který byl umístěn v Dolní Jablonné a nahradí repasovaný kovový kontejner.

Dále bude pořízen velkoobjemový kontejner na vozidlo Bonetti o objemu 5 a půl metrů krychlových na bioodpad, kterým budou pracovníci města svážet bioodpad při údržbě městské zeleně. Součástí projektu bude také vybudování tří zpevněných stání pod kontejnery na zeleň na Příkopech, v Dolní Jablonné a Poříčí.