Radnice má pro památník padlých už vybrané místo. Poblíž nového kolumbária. Počítá s tím, že na podestu památníku vrátí sochu rudoarmějce od akademického sochaře Karla Samohrda, která byla po předloňském zahájení války na Ukrajině uložena v depozitáři. Celý památník i se sochou je kulturní památkou.

Počmáraný pomník padlým v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku.
Pomník v Přibyslavi počmáraný azbukou: vandala nevypátrali, památka je čistá

Snaha hroby vojáků z náměstí vystěhovat už dlouho rozděluje Přibyslav. „Každý režim má svá specifika, architekturu, klady, zápory. Snažit se je uklidit, zahladit, zakrýt je jen ukázkou, kam až můžou někteří z nás klesnout. Minulost nejde zapomenout. Pokud byla dobrá, připomínejme si jí jako něco dobrého a pokud byla zlá, připomínejme si jí proto, aby se nám již znovu neopakovala,“ konstatoval například Petr Kadlec.

Deník na toto téma vyhlásil před půl rokem i anketu, kde většina hlasujících byla proti stěhování.

Podle místostarosty Oty Bence není náměstí důstojným místem k uložení ostatků. „V podmínkách střední Evropy je to hřbitov,“ poznamenal Benc a dodal, že přemístění není jednoduché. „Může to trvat roky. Jako přestavba náměstí. Radnice musí oslovit Ministerstvo obrany a dohodnout se s ambasádou příslušného státu. A to je další problém. Není jasné k jaké národnosti vojáci patřili,“ vysvětlil.

Hroby vojáků tehdejší sovětské armády u památníku padlých na náměstí v Přibyslavi
Přibyslav chce stěhovat z náměstí sovětské válečné hroby

Podle starosty Martina Kamaráda se památník padlých na hřbitově stane centrem budoucího pietního místa. „Osazení hlavního památníku je orientováno směrem do volného prostoru před nově vybudovaným kolumbáriem. Na to navážou přestěhované hroby rudoarmějců, které se tak stanou součástí centrálního pietního prostoru. Náhrobky padlých budou doplněny kamennými sloupy, co do materiálu shodnými s kamenem kolumbária. Sloupy budou spojeny ozdobnou sponou,“ upřesnil přibyslavský kronikář Ivo Havlík.

Památník stojí na Bechyňově náměstí asi od roku 1948. „Studie památníku prošla připomínkami ze strany Kraje Vysočina a Národního památkového ústavu. Je předběžně odsouhlasena,“ doplnil starosta. Informaci potvrdila i mluvčí kraje Jitka Svatošová. "Zatím ve věci ještě nebylo rozhodnuto," dodala. Město rovněž podalo oficiální žádost o přemístění hrobů sovětských vojáků.

Socha ruského vojáka v parčíku v Přibyslavi.
Rudoarmějec se samopalem terčem útoků: v Přibyslavi ho schovají do skladu

Aby ke stěhování mohlo dojít, musí radnice kontaktovat podle zákona Ministerstvo obrany a ruskou ambasádu, protože se jedná o válečné hroby, možná i cizí ambasády. Není úplně jasné jaké národnosti mrtví vojáci přesně byli. Jestliže město souhlas nedostane, hroby zůstanou tam, kde jsou. Autor projektu nové podoby náměstí dostane podle starosty za úkol tam hroby nějak vhodně zakomponovat.

Vystěhovat hroby sovětských vojáků z náměstí chtěli v Přibyslavi už v roce 2010. Tehdejší Ministerstvo obrany to ale zamítlo. Tento nesouhlas byl vydán na základě nesouhlasného stanoviska vlády Ruské federace. Zástupci Ruské federace při místním šetření, které proběhlo opakovaně v lednu roku 2010, přislíbili alespoň finanční spoluúčast při obnově a úpravě stávajících hrobových míst.

Mohlo by vás zajímat: Za předjíždění kamionů dávají policisté pokuty. Na Vysočině jich už padly stovky

Zdroj: Policie ČR