„Položka příjmy čítá 77 milionů korun, ale tady je potřeba počítat se splátkou úvěru za rekonstrukci areálu školy, který budeme postupně uhrazovat. V současné době je splátka ve výši 10 milionů,“ upřesnil starosta Martin Kamarád. Jak dodal, největší výdaje v rozpočtu ve výši 12 milionů jde na správu a chod města. Tam ale patří podle starosty také provoz pečovatelské služby, investice do školy, kulturních zařízení či údržby městského majetku.

V letošním roce se chce Přibyslav pustit do opravy povrchu komunikace v ulici Malínského u dopravního hřiště. Položku určenou na opravy kulturních památek navýšila Přibyslav letos na 4,5 milionu korun. „Obdrželi jsme dopis z římskokatolické fary, která potřebuje peníze na opravy fasády kostela formou hydroizolace,“ upřesnil starosta. Prioritou pro letošní rok je ale kanalizace v místních částech Dobrá a Keřkov, která přijde až na 60 milionů. „Ovšem tady se všechno odvíjí od dotací, které bychom mohli dostat až ve výši 30 milionů od Ministerstva zemědělství, ale dosud nemáme stoprocentní jistotu, že dotace přijdou,“ podotkl starosta. Kanalizace je drahá protože její stavba povede místy po silnici I. Třídy a po skalnatém podloží. Nicméně v současné době již Přibyslav vyhlásila výběrové řízení na firmu, která stavbu provede. Ovšem smlouva bude podepsána až tehdy, zda bude mít město na kanalizaci peníze.

Kanalizaci v obcích Dobrá a Keřkov, kde žije dnes už dohromady asi 400 lidí, plánuje Přibyslav zhruba od roku 2010, kdy už byl zpracován projekt. Další významnou investicí je rekultivace části skládky v Ronově nad Sázavou. Akce bude stát až deset milionů korun. „Tady se bude akce financovat z našeho fondu rekultivace a rozpočtu města,“ dodal Kamarád. V neposlední řadě plánuje Přibyslav rozšíření kapacity mateřské školy v Bezručově ulici o novou přístavbu jednoho celého patra nad kuchyní ve výši 10 milionů korun. „Projekt je už připravený. Kapacita mateřské školy v Přibyslavi je 160 dětí, ročně se narodí asi 50 nových občánků, ale vzniká zde požadavek umisťovat do školek dvouleté děti, zvyšují se i nároky na integraci dětí s různým handicapem a kapacita naší školky přestává stačit,“ dodal starosta na vysvětlenou.