„Stavba počala výstavbou kanalizace v ulici Malínského, pokračuje výstavbou vodovodu a kanalizace, přímo v uvedené lokalitě. Bohužel zde došlo k odstranění a přemístění geodetického vytýčení, které bude muset být obnoveno. Zároveň došlo k zorání pozemků města, které budeme muset v rámci předání soukromým vlastníkům taktéž uvést do původního stavu,“ informoval o průběhu prací starosta přibyslavi Martin Kamarád.

Radnice v Přibyslavi už převzala od zhotovitele dokončenou technickou infrastrukturu v Dolní Jablonné včetně finálního povrchu komunikací a zároveň proběhla soutěž na zhotovitele inženýrských sítí v Dobré. „Díky zvažované investici kanalizace Dobrá - Keřkov, jež je odvislá od přidělení dotace, uvažujeme o pozastavení počátku této investice na jaro příštího roku,“ podotkl starosta.