To jsou některé investiční záměry města Přibyslav pro příští rok 2016, kdy město hodlá investovat přes 20 milionů korun.

„Rozpočet pro rok 2016 je vyrovnaný ve výši přes 66 milionů korun. Do oblasti výdajů počítáme s částkou přes 50 milionů, z toho na investice bychom chtěli vyčlenit asi 22 milionů korun," shrnul základní informace starosta Martin Kamarád.

Radniční pokladna počítá v roce 2016 se splátkou úvěru ve výši 16 milionů korun na stavbu školy.

„Hned v lednu a únoru bychom chtěli zahájit tři velké investiční akce, které by měly začít od března. Je to dokončení povrchů komunikací ve čtvrti Bramborárna II, kde byly zatím vybudovány jen základní povrchy, protože se čekalo, až jednotliví majitelé parcel dokončí stavbu svých rodinných domků. Dále by to měly být nové komunikace v Seifertově a Nerudově ulici, rovněž by se měly opravit povrchy komunikací v Dolní Jablonné," informoval starosta.

Jak podotkl místostarosta Michael Omes, budou se na tyto stavební akce konat výběrová řízení a bude záležet na tom, za jakou cenu město tyto investiční akce vysoutěží. Další investiční akcí pro rok 2016 má být chodník v Utíně, který se měl stavět už letos, ale podle starosty nebylo možné dospět k dohodě se stavební firmou, která měla práce provádět, proto se s ní město rozešlo. „Chtěli bychom v příštím roce rovněž provést kompletní rekonstrukci dopravního hřiště.

Umělecká škola se má stěhovat

Tady bychom chtěli investovat asi 4,6 milionu korun. Hřiště by se mělo celé opravit, dostane nový plot, část hřiště bude určena pro dopravní výchovu. Část investic bychom mohli pokrýt z dotací od ČEZu," doplnil starosta Kamarád informace o dalších investičních akcích. Velkým projektem má být rovněž stěhování základní umělecké školy z nevyhovujících prostor do bývalé družiny v základní škole, s nímž město do budoucna počítá. Podle starosty by měl v nových prostorách bývalé družiny vzniknout zkušební sál, základní umělecká škola bude propojena se základní školou.

V příštím roce chce město Přibyslav rovněž vybudovat parkoviště před domem s pečovatelskou službou.

Podle místostarosty Michaela Omese je parkování před tímto zařízením problém již delší dobu. Kromě toho chce přibyslavská radnice investovat do umístění silničního radaru v obci Dobrá, do oprav tamní hasičárny a komunikací.

To vše by město mělo zvládnout z rozpočtu. „Žádné úvěry a půjčky si určitě na investiční akce brát nebudeme," zdůraznil starosta. Podle jeho slov se zastupitelé města rovněž shodli na tom, že je třeba v příštím roce nechat zpracovat některé projektové dokumentace a studie k investičním akcím poměrně zásadního významu. „Mělo by se jednat o čtyři studie a tři projektové dokumentace. Projektové dokumentace by se měly vztahovat k plánované přestavbě návsi v obci Hřiště, k rekonstrukci rybníků v České Jablonné a chodníku v obci Dvorek," upřesnil starosta. Citované čtyři studie znějí zajímavě. Jedna z nich by se měla týkat třeba rekonstrukce náměstí v Přibyslavi. „Ne že by náměstí nebylo kvalitní, ale jsou zde určité problémy, či spíš dílčí nedostatky, které bychom měli řešit," konstatoval místostarosta Omes.

Další studie si dává za cíl přestavět přibyslavskou Sokolovnu, která je ve velmi špatném stavu, stejně jako celý areál, včetně kabin pro sportovce. Sokolovna městu nepatří, ale město chce přestavbu sportovního zařízení řešit společně s provozovatelem Sokolovny.

Do Jihlavy po cyklostezce?

Do budoucna by se Přibyslav měla dočkat celkem dvou zajímavých cyklostezek. Aspoň chystané studie s tím počítají. Ta první by měla vést z obce Dobrá do Keřkova.

Využít by ji měli jak cyklisté, tak chodci. Další cyklostezka by měla spojit Přibyslav s Jihlavou, ovšem to je velmi náročný a dlouhý projekt, na kterém by se mělo podílet několik obcí a měst včetně Kraje Vysočina.