Přípravy tohoto „červenobílého" festivalu, při němž vyvrcholí i letošní oslavy 150. výročí založení prvního českého sboru dobrovolných hasičů (Velvary 1864), jsou 
v plném proudu. Pořadatelé, mezi nimi i člen dvacetičlenného organizačního týmu, Jiří Votava mladší, očekávají, že přibyslavský Pyrocar ve dnech 29. a 30. srpna opětovně navštíví desítky tisíc lidí.

Třetí ročník se mohl pochlubit, pokud si dobře vzpomínám, návštěvou více než pětatřiceti tisíc lidí. Očekáváte takovou návštěvu i letos při čtvrtém ročníku?
Ano, očekáváme. Zájem veřejnosti o hasiče, jejich práci a techniku stále roste. 
Je to samozřejmě dáno tím, 
že hasiče vnímá veřejnost veskrze pozitivně. Jsou to oni, kdo lidem v nouzi opravdu 
a nezištně pomáhají. A technika, kterou při svých zásazích používají, bez ohledu 
na to, jestli to jsou hasiči profesionální, podnikoví či dobrovolní, se stále vyvíjí. A lidi všechno, co se kolem hasičů děje, zajímá. Samozřejmě nás to velice těší.

Do Přibyslavi přijelo v roce 2011 více než tři sta hasičských posádek, a to doslova ze všech koutů republiky. Dorazili i hasiči ze zahraničí. Bude tomu tak i letos?
Připomenu, že to bylo přesně tři sta třicet tři posádek. Tedy, tak jako to je v tom známém jazykolamu o třech stech třiceti třech stříbrných stříkačkách. Ale tak symbolické to zase není. Zjistili jsme totiž, že právě taková je maximální kapacita letiště v Hřišti. Víc hasičské techniky se tam prostě nevejde. A co se týče zahraničních účastníků, opětovně přijedou naši kolegové z Polska. Zájem ale projevily i některé sbory z Německa a Rakouska. Jejich účast ale prozatím stoprocentně potvrzenou nemáme. Věřím ale, že přijedou.

Vzpomenete si, kdy se vám před třemi lety přihlásila ta magická třístátřiatřicátá posádka?
Myslím, že to bylo někdy v červenci. Zájem ale tehdy trval i nadále 
a museli jsme další účastníky odmítat.

A jak to vypadá teď? Kolik už máte přihlášek?
Tak to vám řeknu zcela přesně. K datu 19. února to je už dvě stě posádek. K číslu 333 se tedy letos dostaneme, podle mého skromného odhadu, daleko dříve.

Hlásí se vám posádky samy, nebo je musíte k účasti vyzývat?
Pyrocar jako mimořádná 
a dnes už i vyhlášená celorepubliková akce je mezi hasičskou veřejností dobře známá. Informace o ní běží, a to s dostatečným časovým předstihem, řekněme i vnitřními hasičskými informačními cestami. Dost práce v tomto směru odvede i medializace 
a velkou roli dnes samozřejmě sehrávají i sociální sítě. Rád bych v této souvislosti připomněl, že Pyrocar již má své webové stránky – pyrocar.estranky.cz.

Kdy jste s přípravou letošního Pyrocaru začali?
Ten nejužší, zhruba pětičlenný tým, jehož jsem členem, již v květnu loňského roku. Kompletní pak v prosinci.

Co všechno je potřeba zajistit?
Je toho opravdu dost a rozdělil bych to zhruba do čtyř základních oblastí. Zaprvé 
to jsou pronájmy všech potřebných prostor, hlavně tedy letiště a prostranství k parkování aut návštěvníků. Zadruhé koordinace všech zúčastněných složek, to znamená Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasičského záchranného sboru ČR, jednotlivých Sborů dobrovolných hasičů, policie, zdravotníků, samospráv a letos také Armády České republiky. Dále je potřeba zajistit zázemí a servis pro zúčastněné sbory 
a v neposlední řadě peníze.

Mimochodem, na kolik taková, 
v uvozovkách řečeno, sranda přijde?
Je to zhruba jeden milion korun. Podstatnou část této sumy získáme od firem, které se hasičskou technikou či výbavou zabývají komerčně
a které na Pyrocaru pravidelně vystavují. Těch je kolem padesáti. Dalším významným zdrojem příjmů jsou krajské granty a dotace, příspěvky samospráv a samozřejmě peníze z rozpočtu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho jednotlivých složek.

Podaří se vám ten potřebný milion získat i letos?
Pevně věřím, že ano. I když je pravda, že zájem komerčních vystavovatelů, a to vzhledem k současné nepříznivé ekonomické situaci, není takový jako dřív. Pyrocar jako takový ale v žádném případě ohrožený není a uskuteční se.

Pyrocar se pokaždé uskutečnil 
v Přibyslavi. Existovala i nějaká jiná alternativa?
Je fakt, že letošní jednání 
o pronájmu letiště v Hřišti nebyla jednoduchá, ale nakonec jsme s majitelem společnou řeč našli. V záloze jsme měli plochu letiště v Havlíčkově Brodě.

Ptát se na to, jestli vám pomáhá i město Přibyslav, je asi zbytečné…
To určitě. Nejenže nám finančně přispělo, ale koordinujeme s ním i zajištění dopravy a parkování ve městě po oba dva dny konání Pyrocaru. V této souvislosti bych chtěl zmínit i to, že jednáme 
o zajištění pravidelné kyvadlové dopravy z Přibyslavi 
na letiště a zpět. Nezanedbatelná je samozřejmě i otázka odvozu a likvidace odpadu. Zapomenout nesmím ani 
na přibyslavské dobrovolné hasiče, kteří se opětovně ujmou požárního dozoru 
nad celou akcí.

Dobře. Pojďme nyní k programu. Na co všechno se návštěvníci mohou těšit?
Jak již bylo řečeno, Pyrocar je od počátku koncipován jako přehlídka moderní hasičské techniky. K vidění tedy budou hasičská auta, cisterny, vyprošťovací jeřáby, čluny 
a další. Jednáme také o účasti vyprošťovacího a hasičského tanku. Připraveny budou ukázky leteckého hašení. Jsme v kontaktu také s leteckou jednotkou Policie České republiky a také, jak jsem se již zmínil, s Armádou České republiky. Její vrtulníky 
ze základny v Náměšti 
nad Oslavou by měly předvést takzvanou vrtulníkovou vzdušnou barikádu. Bude 
toho zkrátka hodně, bohatý kulturní doprovodný program či soutěže nevyjímaje.

Jeho součástí zcela určitě bude 
i otevření hasičského muzea 
v Přibyslavi…
Ano. Otevřeno bude po oba dva dny konání akce, a lidé ho budou moci navštívit zcela zdarma.

Říkali jsme, že v Přibyslavi vyvrcholí letošní oslavy 150. výročí založení prvního českého sboru dobrovolných hasičů. Jak?
Konkrétně půjde o slavnostní příjezd našeho historického hasičského automobilu Praga RN a dalších vozů. Praga se v květnu v Hrádku nad Nisou připojí ke slavnostnímu historickému konvoji a postupně projede Libercem, Jabloncem nad Nisou, Železným Brodem, Semily, Lomnicí nad Popelkou, Jičínem a zavítá krátce také do nedalekého Polska a Německa. V další etapě si to pak namíří z Mělníka do Kralup nad Vltavou a do Velvar. A právě tato propagační jízda skončí tady u nás v Přibyslavi. Vozy přijedou na Pyrocar v sobotu 30. srpna v jedenáct hodin.

Lidé tedy uvidí i historickou hasičskou techniku?
Určitě ano, ale jen v omezené míře. Ortodoxní milovníci hasičské historické techniky si na své přijdou jinde. Konkrétně pak v Litoměřicích. Tam se letos koná velká přehlídka.

Bývá dobrým zvykem, že každá velká a významná akce má svého patrona. Kdopak se ujme čtvrtého ročníku Pyrocaru?
Tak z nebeských výšin 
na nás samozřejmě dohlédne svatý Florián. O pozemskou stránku věci se pak postará hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Právě on převzal nad Pyrocarem 2014 oficiální záštitu.