Nejdůležitější investiční akcí bude tak jako letos rekonstrukce základní školy. Uvedl to starosta města Martin Kamarád (ODS) s tím, že rada města již detailní verzi návrhu rozpočtu předjednala.

„Předpokládám, že na zasedání zastupitelstva, které je na programu příští středu, dojde ke schválení návrhu rozpočtu. Pro příští rok počítáme s výdaji ve výši 82 milionů korun a s příjmy ve výši 75,2 milionu korun. Rozpočet na první pohled vypadá jako schodkový, ale není to tak. Rozdíl totiž pokryjí dotace, které dostane město na rekonstrukci školy a také úvěr ve výši zhruba 15,4 milionu korun. Takže rozpočet města Přibyslavi bude vyrovnaný, ovšem uvedený úvěr bude muset město samozřejmě splácet," informoval Kamarád a upřesnil, že úvěr si město vzalo právě na úhradu prací souvisejících s rekonstrukcí základní školy.

Splátka úvěru bude mít podle starosty i vliv na další plánování investičních akcí. „Některé investiční akce jsou plánované již delší dobu. Jde například o opravu zdi v Poříčí, debata se také povede o stavbě chodníku v Ronově nad Sázavou. Rádi bychom uskutečnili i přestěhování základní umělecké školy do nově zrekonstruovaného pavilonu základní školy. Současné prostory, v nichž základní umělecká škola působí, již nejsou vyhovující," nastínil některé plánované investiční akce Kamarád.

Ten také zdůraznil, že radnice bude muset v rozpočtu na příští rok najít rezervy a maximálně šetřit. Proto o investicích bude zastupitelstvo ještě intenzivně jednat a je možné, že objem výdajů pro příští rok se ještě sníží, navíc by si město chtělo ponechat určitou finanční rezervu pro nečekané události.

Největší část příjmů přibyslavského rozpočtu tvoří, a je tomu tak i v letošním roce, příjmy z daní od fyzických i právnických osob a samostatná výdělečná činnost. Do ní spadá především provoz skládky komunálního odpadu v Ronově nad Sázavou, kde poplatek od obcí, které sem ukládají svůj komunální odpad, činí kolem sedmnácti milionů korun ročně.