Podle místostarosty Michaela Omese proto, aby o poctivosti soutěže nebylo nejmenších pochyb. Přestavbu Bechyňova náměstí plánuje město Přibyslav už několik let. Dokonce vznikla i studie, ale poté, co se v komunálních volbách změnilo zastupitelstvo, studie skončila v koši. Proti ní byl například zastupitel za KDU-ČSL Libor Jaroš, který studii označil za nevyhovující. Další ji onálepkovali rovnou jako nepoctivou. Podle zastupitelky Lucie Orgoníkové (ČSSD) porušilo město Přibyslav při vyhlášení soutěže regule České komory architektů. „Takže soutěž nebyla regulérní,“ prohlásila Orgoníková.

Bechyňovo náměstí v Přibyslavi.
K proměně náměstí v Přibyslavi přispějí sami obyvatelé, původní studie neplatí

Náměstí ovšem podle radnice stále potřebuje odborný zásah nad i pod dlažbou. „Současný stav našeho Bechyňova náměstí již neodpovídá požadavkům na kvalitní veřejné prostranství, je potřeba řešit nevyhovující technický stav komunikací a inženýrských sítí,“ zdůraznil starosta Martin Kamarád.

Novou podobu náměstí vytvoří architekt na základě návrhů obyvatel Přibyslavi. Svůj názor vyjádřily stovky lidí už na jarním setkání se zástupci Ateliéru pro veřejnou debatu. Například Milanu Kadlecovi vadí zastaralý vzhled autobusového nádraží a starou čekárnu označil za ostudu náměstí. Podle Jany Vlčkové náměstí potřebuje změnu. „Ale s rozumem. Vyměnit staré potrubí pod dlažbou ano, ale jsme historické město, pamatujme na to,“ poznamenala.

Chtějí pestré návrhy

Soutěž je otevřená a zájemci mohou návrhy podávat do 10. listopadu. „Bude je hodnotit porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků. Mezi nimi jsou například architekti Aleš Burian, Luděk Rýzner, Luboš Klabík, Kateřina Waldhauser a Ondrej Palenčar,“ upřesnil za organizátory soutěže CBArchitektura sekretář Miroslav Vodák.

Soutěž o podobu náměstí Přibyslav
Soutěž je zcela otevřená
Uzavírka soutěže 10. listopad 2023
Vítěze vybere odborná komise
Organizátorem soutěže je společnost CBArchitektura

Město Přibyslav čeká od soutěže pestrost návrhů. „Tak budeme moci hodnotit různé varianty architektonického řešení, zároveň dokážeme lépe odhadnout výši investice na rekonstrukci,“ vysvětlil místostarosta města Michal Omes a dodal: „V zadání soutěže jsme se snažili zohlednit jak architektonické hledisko, tak dopravu, pohled krajinářů i památkářů. Zapracovali jsme tam připomínky veřejnosti a místních podnikatelů. Více než půl roku jsme s organizátory soutěže připravovali podklady a tak věříme, že o kvalitně připravenou soutěž bude mezi architekty zájem.“

Organizátorem soutěže je společnost CBArchitektura, která letos dostala ocenění za výjimečný počin České ceny za architekturu 2023. Na zadání dále spolupracoval Ateliér tečka, který se věnuje debatám s veřejností. Soutěžní podmínky jsou dostupné na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek.