Během slavnostního večera u příležitosti výročí přibyslavské základní umělecké školy si Cenu města odnesli Eva Bechyňová a Zdeněk Šejstal.

Eva Bechyňová se upsala divadlu

Eva Bechyňová se narodila 18. října 1928 v Horním Studenci, kde vyrůstala, chodila do školy a kde prožívala i první krůčky „na prknech, co znamenají svět".  Od dětství ji přitahovala vůně líčidel, barevnost jevištních světel a možnost vtělovat se do nejrůznějších divadelních postav. Nestala se sice profesionální herečkou ani režisérkou, vystudovala pedagogickou školu, aby z ní mohla být paní učitelka, ale ochotnickému divadlu zůstala a zůstává i nadále věrná. Nejen v Přibyslavi, ale i v Humpolci, kam po studiích nastoupila do školy jako mladá učitelka, vytvořila nejednu zajímavou roli. Její profesní i divadelní činnost však kvůli jejím politickým postojům, které se zásadně neslučovaly s tehdejším režimem, zastavilo vězení. Po svém návratu zpět do Přibyslavi sice pracovala jako dělnice v tkalcovnách, ale divadlo neopustila. Začala sama od roku 1958 opět režírovat. Pod jejím vedením nastudoval soubor nejednu zajímavou hru (Romeo, Julie a tma; Princezna se zlatou hvězdou; Chudák manžel). Ovšem pro její politické postoje jí byla tato činnost brzy zakázána. Nezůstávala ale stranou kulturního dění ve městě. Stala se řádnou členkou pěveckého sboru Beseda, který v prvních letech svého působení navštěvovaly a jeho činnost udržovaly hlavně členky tehdejšího chrámového sboru. Mnozí si ještě jistě vzpomenou na její sametový hlas, který mohly slyšet na mnoha koncertech tohoto hudebního tělesa.

V roce 1969 se nakrátko k práci v ochotnickém divadle vrátila. Spolupracovala s paní Jiřinou Šillerovou na inscenaci pohádky Sůl nad zlato, kterou tehdy nastudovali členové nově vznikajícího dětského divadelního souboru při školní družině. Ale v době normalizace, počátkem 70. let minulého století, jí byla tato spolupráce opět znemožněna. Ovšem práce v pěveckém sboru jí zakázána nebyla. V té době se stala, po odchodu pana učitele Václava Nováka, jeho sbormistryní. V této činnosti ji vydatně podporoval její kamarád, výborný klavírista – doprovazeč pan učitel Zdeněk Stránský. Dokonce se jí přes všechny potíže podařilo opět vyučovat. Sice ne na klasické škole, ale na ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde vyučovala zpěv a obligátní klavír. Zároveň studovala a úspěšně dokončila Státní konzervatoř v Praze, aby získala odpovídající vzdělání.

Po smrti tehdejšího přibyslavského režiséra MUDr. Jana Augustina byla požádána manžely Klusáčkovými o spolupráci na inscenaci Divotvorný klobouk. Ovšem o samostatném režírování nemohlo být zatím vůbec řeči. Teprve v první polovině 80. let minulého století, kdy docházelo k pozvolnému uvolňování politické situace, byla vedením města a tehdejším Okresním kulturním střediskem v Havlíčkově Brodě požádána, zda by se nepokusila znovu obnovit činnost přibyslavského ochotnického souboru. Přitom se v Přibyslavi konaly nepřetržitě okresní divadelní přehlídky, ovšem bez účasti místního souboru.

Byl vytvořen soubor převážně z mladých herců, který navázal na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Pod vedením Evy Bechyňové soubor pracoval až do roku 1995, kdy jí nemoc znemožnila plně se věnovat režijní práci. Jmenujme některé hry, které v té době se souborem nastudovala: komedii Jako pralidé, Poctiví společníci nebo známého Podskaláka. Její textové i hudební úpravy přispívaly k atraktivitě představení. V té době ukončila i činnost vedoucí a sbormistryně pěveckého sboru Beseda. Ovšem své žáky, i přes všechny zdravotní problémy, neopustila.

Jako učitelka zpěvu vychovala celou řadu dobrých hudebníků a zpěváků, kteří se úspěšně uplatňují na operní profesionální scéně (Monika Brychtová, Jana Wallingerová, Ondra Štefáček a mnoho dalších). Jako porotce působila na mnoha regionálních i celostátních pěveckých a divadelních přehlídkách a soutěžích. Spolupracovala s režisérkou Lídou Honzovou z Havlíčkova Brodu a s dirigentem a sbormistrem pěveckého sboru Gaudeamus MUDr. Milanem Bohanesem ze Světlé nad Sázavou. V roce 1997 – 2000 se spolupodílela na provedení velmi zdařilých oper a operet (V Studni, Cikánský baron, Polská krev), které mohli zhlédnout diváci nejen východočeského regionu.

Roku 2007 získala zlatý odznak J. K. Tyla za celoživotní věrnost ochotnickému divadlu a dlouholetý osobní přínos jeho budování na Havlíčkobrodsku. Třebaže již nerežírovala dlouhou dobu, velice aktivně spolupracovala na dalších inscenacích divadelního souboru, který v současnosti nese název Furiant.

V současnosti si užívá zaslouženého odpočinku, ale zájem o veškeré dění ve městě i ve společnosti ji neopustil a neustále jej sleduje. (Za KZMP Anna Šauerová.)

Sokol tělem i duší

Bratr Zdeněk Šejstal se narodil 23. dubna 1937. Po absolvování ZŠ v Přibyslavi se vyučil strojním zámečníkem. Nastoupil na umístěnku do Amylonu v Ronově nad Sázavou, kde pracoval až do odchodu do zaslouženého důchodu.

Veškerou svou zájmovou činnost věnoval vždy jen tělovýchově a sportu. Zvláště si oblíbil cvičení na nářadí pod vedením zkušeného cvičitele a náčelníka místní tělocvičné jednoty bratra Ladislava Vašiny. V době, kdy byla transformována několikrát tělovýchova, pokračoval jako cvičitel. Postupně vedl žactvo, dorost a několik let i dorostenky. Cvičitel byl přísný, poctivý a obětavý, své svěřence pravidelně připravoval na různá vystoupení a akademie. A jen díky jemu a jeho zásluhou některé „jeho dorostenky" cvičí dodnes a jsou cvičitelkami.

Bohatě využíval své zkušenosti a aktivně se zapojoval do nácviku hromadných skladeb pro tehdejší společná cvičení – spartakiád. Po sametové revoluci roku 1989 dochází postupně k obnově činnosti České obce sokolské. V roce 1990 pak i místní Tělovýchovné jednoty Sokol Přibyslav, která doposud byla součástí Československého svazu tělesné výchovy, se stává po valné hromadě Tělocvičnou jednotou Sokol Přibyslav jako součást župy Havlíčkovy České obce sokolské.

Po znovuobnovení Sokola se stal náčelníkem jednoty a „šéfem" cvičitelského sboru, je dlouholetým členem výboru tělovýchovné jednoty. Pracoval aktivně i na úrovni župy, byl členem župního výboru a několik let spolehlivě pracoval i jako župní náčelník, pravidelně reprezentoval župu na různých seminářích, srazech a cvičeních v Praze.

Vrcholným setkáním našich i zahraničních sokolů jsou Všesokolské slety. Po 46 letech v roce 1994 byl v Praze uspořádán XII. Všesokolský slet, v roce 2000 XIII. Všesokolský slet, v roce 2006 XIV. Všesokolský slet a konečně v roce 2012 XV. Všesokolský slet.

Největší účast ze župy Havlíčkovy měla naše tělovýchovná jednota. Bratr  Šejstal nechyběl ani na jednom polistopadovém Všesokolském sletu v Praze. Aktivně se podílel na nácviku skladeb, v roce 1994 a 2000 cvičil s muži, na posledních dvou sletech vedl seniory ve skladbách pro Věrnou gardu. Za 55 let dobrovolné cvičitelské činnosti si bratr Zdeněk Šejstal zaslouží obdiv a úctu nejen členů naší jednoty, ale i přibyslavské veřejnosti.

Ing. František Kerbr – starosta TJ Sokol Přibyslav