Toto profesní sdružení patří mezi první čtyři z celkových 114 řemeslných cechů zastřešenýcz Hospodářskou komorou, které získá právo řemeslníkům vydávat osvědčení kvality. Taková osvědčení získají jen ti, kdo se mimo jiné ve svém oboru trvale vzdělávají.

„Výsledkem nedodržování technologických postupů a norem, používání nevhodných materiálů, tedy nedostatečná odbornost či neseriózní jednání nepoctivců se zákazníky má vždy za výsledek zfušovanou práci a pošramocenou pověst řemesla. S tímto nešvarem chceme bojovat. Řemeslné cechy se nově zaručí za odbornost a kvalitu provedené práce,“ uvádí viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.

Fušerům by měl zvonit umíráček. Pavel Dědič, předseda Znalecké a rozhodčí komise Společenstva kominíků, říká: “Jako lektor celoživotního vzdělávání kominíků se na školeních setkávám s názory, proč zase nějaké osvědčování a papírování, je to navíc jakási zátěž, která nám v práci nic nepomůže a nic nepřinese. Na internetu lze nalézt seznamy různých spolků i jednotlivců, které nabízejí kominické služby, kde vyzvedávají své kvality, do razítek si dávají přídomek „KOMINICKÝ MISTR“, přitom nejsou ani vyučení, natož aby vlastnili vysvědčení o mistrovské zkoušce.

Většinou jim jde o vymámení peněz od občanů s tím, že jim vypíšou nějaký papír o kontrole za několik stovek korun, a na vyčištění komína jim poradí, ať si pozvou jiného kominíka.V současné době vinou negativních zkušeností s různými podvodníky a šmejdy občan potřebuje ujištění, že řemeslník, kterého si sjedná, je opravdu mistr svého řemesla a ctí obecné morální psané i nepsané předpisy.”

Že se odbornost vyplatí, mimo jiných nyní tvrdě pociťuje kominík ze severní Moravy. Je označen za viníka zničujícího požáru národní kulturní památky Libušín, protože se podílel na opravě komínových těles nejvzácnější chaty ze souboru beskydských secesních lidových staveb a symbolů Pusteven. Náklady na obnovu Libušína si vyžádají 100 mil. korun.

V roce 2017 vzniklo celkem 1028 požárů způsobených nevyhovujícím technickým stavem komínů. V roce 2018 jich bylo 1074.V téměř 70 procentech případů se jednalo o požáry, které vznikly v důsledku vznícení sazí a omezily se pouze na prostor komínu.Ve třetině případů došlo k rozšíření požáru. V roce 2018 způsobily požáry od spalinových cest škody ve výši 57,4 mil. Kč oproti předloňským 75 mil. Kč a zemřeli při nich dva lidé.

“Bez nadsázky můžeme říct, že Přibyslav se stala trvalým centrem vzdělávání kominíků. Až na jedno školení, které pořádáme v Havířově, všechna ostatní probíhají v Přibyslavi. V tamějším hasičském hotelu nacházíme vhodné podmínky, zvykli jsme si již do Přibyslavi jezdit, vyhovuje nám poloha města prakticky uprostřed republiky, proto zde konáme téměř všechna zasedání a porady,” prohlašuje prezident Společenstva kominíků ČR Ing. Jaroslav Schön.

Ivo Havlík