„Výstava je přehlídkou ovoce, zeleniny, medu a brambor vypěstovaných  v přírodních podmínkách našeho regionu," informoval starosta Jan Štefáček.

Vystavovatelé z řad zahrádkářů prezentují kvalitní ovoce a zeleninu. Pěstování brambor má na Přibyslavsku    dlouholetou tradici, která je dána nejen vhodnými  přírodními a půdními podmínkami, ale i dobrou péčí o tuto   plodinu, umožňující vypěstovat kvalitní konzumní brambory pro přímou spotřebu.

Součástí výstavy bude také hodnocení nejkvalitnějších a nejchutnějších odrůd brambor odbornou porotou. Vyhodnocené nejlepší vzorky  brambor budou nabízeny přímo na výstavě ve sklepení přibyslavské radnice návštěvníkům k ochutnávce. Nebude chybět ani přehlídka činnosti  místních organizací včelařů, rybářů, chovatelů drobného zvířectva a myslivců. V rámci výstavy výpěstků, která se koná ve sklepení přibyslavské radnice, bude také pěstitelská soutěž o nejlepší jablko a hodnocení výtvarných prací žáků místní školy. 

Nejlepší pěstitelé budou oceněni  uměleckou plastikou.