Podle starosty Martina Kamaráda se většinu z nich podařilo zdárně zvládnout.

„Největší a nejrozsáhlejší investicí, kromě základní školy, která přesáhla 10 milionů korun, byla rekonstrukce ulic Filipova a Na Vyhlídce. V dubnu jsme předali staveniště firmě, poslední práce skončily před měsícem. Čeká nás ještě kolaudace povrchů. V ulicích došlo k výměně veřejného osvětlení, telefonního vedení, opraven byl i kanalizační systém," upřesnil starosta.

Druhou nejvýznamnější investiční akcí byl projekt nakládání s bioodpadem. Město do něj investovalo přes čtyři miliony korun. „Akci jsme financovali společně se Státním fondem životního prostředí 
a Fondem soudržnosti EU. Celkový podíl dotace byl 88 procent," dodal starosta.

Za tyto peníze město koupilo svozové auto, kontejnery na bioodpad a na tříděný odpad, kompostéry do domácností 
a kontejnery na sběrný dvůr. „Věříme, že se nám od jarních měsíců podaří nastavit nově systém svozu bioodpadu tak, aby se zlepšila možnost ukládání zeleného odpadu pro každého, a to systémem stabilních kontejnerů na zeleň," konstatoval starosta.

V těchto dnech dokončuje radnice i opravu komunikace v Poříčí a zároveň opravu odvodu povrchových vod od hlavní příjezdové komunikace do obce.

Stejně tak i v Ronově nad Sázavou, kde práce závisejí na postupu rekonstrukce mostu na 1/19.

S velkou dopomocí a nadšením místních bylo ve Hřištích vybudováno podle starosty Kamaráda nové zpevněné hřiště.

Utín se chodníku dočká v příštím roce

Dlouho již potřebnou rekonstrukcí prošla v Přibyslavi socha sv. Václava, boží muka, opravena byla ohradní zeď 
u kostela, kde město investovalo v letošním roce 800 tisíc korun. Údržbu památek provádí město ve spolupráci 
s Krajem Vysočina a Ministerstvem kultury ČR.

„Kvůli průtahům se stavebním řízením i liknavému přístupu dodavatele, s nímž jsme dohodou ukončili spolupráci, jsme nestihli postavit plánovaný chodník v Utíně,
a věřím, že tato investice bude figurovat hned na prvním místě pro příští rok," podotkl
k investičním akcím Kamarád, byť, jak dodal, nezmínil ještě mnoho dalších stavebních a údržbových prací, které město zajišťovalo vlastními silami.

„Poprvé v historii města jsme přikročili k radikální-
mu snížení poplatků za odpad a zdá se, že i přes splácení úvěrů na výstavbu školy skončíme rozpočtem výrazně v plusu. K tomuto vedou nejen úspory ve fungování úřadu, ale například opakovaná soutěž na dodávky plynu a energie," zdůraznil Kamarád.

Nyní připravuje radnice schválení rozpočtu na rok 2016, stanovení investičních priorit pro tento rok a zároveň radní čeká schválení strategie rozvoje města.