„Kolaudační souhlas s užíváním rekonstruované základní školy již byl vydán. Od 9. 1. 2012, kdy byla podepsána smlouva o dílo s prvním dodavatelem, uplynuly více než tři roky.

Tři roky, ve kterých byly velmi omezeny možnosti školy, a provizorní provoz se bezprostředně dotýkal jak našich žáků, tak pracovníků školy," informoval starosta Přibyslavi Martin Kamarád. Ten dodal, že oprava školy představovala největší investici, která byla v Přibyslavi v posledních dvaceti letech provedena.

Do konce března bude probíhat vybavování učeben nábytkem a audiovizuální technikou. „Jelikož bylo první výběrové řízení na nábytek zrušeno, protáhne se tato etapa na celý měsíc. Poté by již nemělo nic bránit funkčnímu využívání celého areálu," dodal starosta.

Žáci už ven nemusí

Školáci již nyní nemusejí mezi jednotlivými učebnami přecházet venkovním prostorem, na všech patrech mohou používat vnitřní chodby. Kolaudací ale starosti pro investora, město Přibyslav, nekončí.

„Stále řešíme některé problémy, které jsou se stavbou spojeny, ať už je to nepříjemný odraz od zasklených ploch na soukromé pozemky, vybavení místnosti pro umístění serveru tak, aby byla plně funkční, další dovybavení sálku, zámků dveří či provozní detaily v učebnách a mnoho dalších," podotkl starosta.

Všechny tyto detaily se týkají spíše vybavení a uživatelského komfortu, než stavby samotné. Podle starosty Kamaráda nese velký díl zásluh na tom, že se podařilo budovu školy rekonstruovat, bývalý starosta Jan Štefáček.

Veřejnost se bude moci se školou seznámit na slavnostním otevření celého objektu, a to 6. června 2015. „K tomuto datu plánujeme také vydání speciálního Přibyslavského občasníku, ve kterém přineseme ucelené informace o celé stavbě od počátku projektování až po dnešní závěrečné kroky," sdělil starosta. Škola samotná pak plánuje vydat zvláštní almanach.

Celá stavba školy stála zhruba 170 milionů korun, včetně projektu.

Na stavbu si vzalo město úvěr ve výši 60 milionů korun. „Letos budeme splácet pět milionů, příští rok deset, další roky to bude podobné," upřesnil starosta.