„Vymalovali jsme, což při vysokém stropu a rozměrné ploše stěn nebylo nijak snadné, umyli lustry, položili nové koberce, do oken zavěsili nové záclony, které zámku věnovala městská samospráva, neboť se v naší krásné síni nejen vyznamenává, ale také oddává, na radnici a v celém městě vhodná místnost pro civilní sňatky není," řekl Deníku Jiří Pátek, ředitel Centra hasičského hnutí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, pod nějž zámek zachráněný dobrovolnými hasiči z polovičních ruin od roku 1980 patří.

Při rekonstrukci obřadní síně byla vyčištěna rovněž její čelní stěna. Tvoří ji dřevěný reliéf úctyhodných rozměrů, je vysoký 3,5 metru a dvojnásobně široký. Jde o největší dílo akademického malíře Lumíra Čmerdy, který se shodou okolností letos dožívá 85 let. Autor je emeritovaným farářem Církve československé husitské, kariéru kněze a kazatele zakončil v kostele sv. Mikuláše na Starém městě pražském. Unikátní dílo v Přibyslavi vytvořil po tom, co byl zbaven státního souhlasu vykonávat kněžské povolání a živil se na „volné noze" jako výtvarný umělec.

Plastika je vyřezána z lipového a javorového dřeva. Zpodobněny jsou motivy hasičského hnutí, dolování stříbra, stavební památky města a okolí, husitské tradice východních Čech. Postavu Jana Žižky, který před branami města v roce 1424 zemřel, Čmarda ztvárnil podle jeho podobizny v Jenském kodexu, jednoho z vůbec nejstarších vyobrazení slavného vojevůdce.

Ivo Havlík