V pátek 6. září oslaví kulturní dům Přibyslav už 50 let od doby, kdy byl poprvé otevřen. Koná se zde výstava výstava 50 let KD Přibyslav (výstava prací dětí, videoprojekce) a v 19hodin se koná Benefiční koncert určený na na opravy kostela Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Slavnosti vrcholí v sobotu 7. září na Bechyňově náměstí, v radničním sklepení a farní stodole. V době 8 do 14 hodin je prodej mlékárenských výrobků na náměstí. V 8:45 hodin je zahájení 28. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi.

Od 9 do 14 hodin se koná výstava mlékárenských výrobků v radničním sklepení a farní stodole. V 9 hodin zazpívá Naďa Urbánková, následuje v 10.30 hodin soutěž v pití mléka a v 11 hodin zahraje kapela Horizont (Bluegrass, Havlíčkův Brod).

Odpoledne ve 13 hodin hrajeSwinging Chipses (Humpolec), ve 14 hodin následuje vyhlášení divácké soutěže Přibyslavský krajáč a losování o mléčné ceny.

Oslavy se konají i v ZŠ Přibyslav (vchod z ulice Česká i „od pošty“) Od 9 do 16 hodin je ve škole Den otevřených dveří ZŠ Přibyslav, výstava fotografií ze školních akcí a kronik přírod. kroužku. Od 10 do 16 hodin je v provozu Školní kavárna. Milovníci soutěží a výzev potěší od 13 hodin Mistrovství Přibyslavi ve skládání Rubikovy kostky a ve 14 hodin 12. ročník Mistrovství Přibyslavi v SUDOKU

Odpoledne od 15 hodin následuje Setkání současných i bývalých členů přírodovědeckého kroužku Otakárek, výstava kronik a fotografií k 15. výročí založení.

Štola pod farou se otevře v době od 9 do 14 hodin, kdy je možná prohlídka záhadné štoly o jejímž původním účelu se mezi odborníky hodně diskutuje.Otevřena bude i gotická věž.

Hasiči zase pořádají ve 14. 30 hodin pohárovou soutěž sboru dobrovolných hasičů pod názvem O pohár města Přibyslavi, XXII. ročník. Večer následuje zábava na parketě v areálu cvičiště SDH, hraje kapela Marathon.

Na Bechyňově náměstí oslaví vrcholí večer ve 21 hodin kdy se koná slavnostní ohňostroj. Letiště aeroklubu nabídne od 9 do 18 hodin rekreační lety, k prohlídce zve návštěvníky i přibyslavská firma i ACO Industries k. s. V době od 9 do 16 hodin ACO otevírá své brány pro veřejnost, v 9: až 12 hodin je možná prohlídka výroby a nového logistického centra. V neděli 8. září se koná bohoslužba na náměstí, na letišti pokračují vyhlídkové lety.