„Letošní rok to bude hlavně rekonstrukce kostela Narození sv. Jana Křtitele," sdělil na úvod Pavel Sandtner, administrátor a duchovní správce přibyslavské farnosti. Římskokatolická farnost společně s městem naplánovaly postupné kompletní odvlhčení všech zdí moderní metodou. Náklady dosáhnou asi 10 milionů korun.

POMÁHÁ MĚSTO I ACO

První rozsáhlé práce by měly začít už letos, ale celkové odvlhčení kostela by mělo trvat několik let. Církvi se zatím podařilo získat příspěvek ve výši 400 tisíc korun z programu ministerstva kultury na regeneraci městských památkových zón. Na první etapu přispěje i město Přibyslav částkou zhruba 150 tisíc korun. Příští rok chce žádat římskokatolická církev o dotace znova. Odvlhčení se bude dít unikátní chemickou metodou, která má bránit vzlínání vlhkosti. „Práce se budou provádět v období června až září. V první fázi projde úpravou úsek kostelní zdi od vstupu směrem do sakristie, ve výšce zhruba metr nad zemí," upřesnil farář Sandtner s tím, že si během svého, zatím krátkého působení, váží výborné spolupráce s městem v neposlední řadě i s firmou ACO. „Město i ACO vychází farnosti v jejích potřebách ochotně vstříc, což nebývá vždy a všude obvyklé," zdůraznil farář.

V rámci přibyslavské pouti poslední víkend v červnu, budou moci obyvatelé Přibyslavi formou sbírky přispět na obnovu kostelní křtitelnice.
„Práce jsou plánované na dva roky. Křtitelnice není přímo v havarijním stavu, ale restaurování této památky do původního stavu je už nutné," podotkl duchovní správce Sandtner. Celkové náklady na rekonstrukci památky pocházející z 18 století činí asi 500 tisíc korun. Křtitelnice se potřebuje zbavit červotoče, nanést novou barvu a napustit konzervačním prostředkem. Dalším úkolem, s nímž si bude muset přibyslavská farnost poradit, je plánovaná obnova sochy Panny Marie v průčelí kostela. „Socha je ve výšce osmnácti metrů. Památkáři nedovolili sochu sejmout, rovněž není zatím jisté, jak to bude s dotacemi na opravu, které by stály asi 200 tisíc korun. Takže v nejbližší době provedeme pouze nutná bezpečnostní opatření. Necháme opravit podstavec a táhlo, které zajišťuje ukotvení sochy," upřesnil Sandtner.

V současné době rovněž farnost zajišťuje opravu historického obrazu Krista, který se nyní už nachází v rukou odborníků v restaurátorské dílně v Červeném Kostelci. „Obraz necháváme opravit s pomocí dotace. Celková cena oprav je vypočítaná asi na 220 tisíc korun. Jenom rám, který je silně napadený červotočem a rozpadá se, přijde na 110 tisíc korun, další práce si vyžádá i samotný obraz," zdůraznil farář Pavel Sandtner.