Ten psal o absurdní až nechutné praxi některých základních škol v České republice. Ty se rozhodly, že školní zralost u budoucích prvňáků prověří testy, které se podobají přijímacím zkouškám. Po prvním přečtení jsem nevěřil, že existují školy, které by toho byly schopné. Zkusil jsem se tedy podívat na stránky různých škol a bohužel se mé zděšení potvrdilo. U některých bylo evidentní, že si již dopředu své žáky vybírají a záměrně je selektují při zápisu. Ministerstvo školství sice zveřejnilo seznam různých dovedností, které žáci musí před vstupem do školy umět a znát, ale i přesto některé podmínky tento rámec zcela přesahují. Odkdy například musí mít budoucí prvňáček předpoklady pro výuku cizího jazyka? Je vůbec možné, aby si škola u zápisu vybírala a upřednostňovala děti, které umí lépe číst a počítat? Vždy jsem se totiž domníval, že základní vzdělání má být poskytováno všem ve stejné míře a bez rozdílu. Zvlášť když bychom přihlédli i k dalším celospolečenským faktorům. Zkusil jsem oslovit i několik ředitelů základních škol na Havlíčkobrodsku, aby mi řekli, co si o tom myslí. Všichni zastávali totožný názor, tedy že podobná praxe je zcela zcestná a podle zákona snad ani není možná. Myslím si, že je zcela na místě, aby v podobných situacích zasáhl stát a ministerstvo.

filip.broz@denik.cz