Matematika je věda, naučit se nedá. Takové pořekadlo zřejmě neplatí v základní škole ve Ždírci nad Doubravou. Podle ředitele Oty Bence se škola ve Ždírci snaží naučit žáky, aby při matematice přemýšleli a neučili se bezhlavě něco, aniž to nechápou. „Na prvním stupni se učíme matematiku podle Hejného metody. Na druhém stupni pak chceme, aby žáci při řešení úloh používali kritické myšlení. To dohromady, myslím si, dobře funguje, aby hodiny matematiky nebyly v naší škole strašák,“ sdělil ředitel Deníku. Novou metodu výuky matematiky vyvinul pedagog Vít Hejný a poté rozvíjel jeho syn, Milan Hejný.

Netradiční způsob výuky matematiky podle Milana Hejného využívá již téměř tisícovka z více než čtyř tisíc základních škol v zemi. Metoda je založená na myšlence, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.

Tak vypadá Šupichova vila po třech letech od požáru
Šupichova vila v Brodě se dočká opravy. Majiteli pomůže město

„Z textů profesora Hejného a jeho spolupracovníků je zřetelné, že to není nějaký rychlokvašený pokus o alternativu za každou cenu, ale propracovaná a promyšlená metoda, která vzešla z dlouholeté práce v terénu,“ tvrdí Lukáš Palatinus z Fyzikálního ústavu Akademie věd.

Podle ředitele Bence se u dětí zlepšuje díky nové metodě mluvený projev, čtenářská gramotnost a celkově se zlepšují jazykové dovednosti.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.

Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Základní a mateřská škola Štoky na Havlíčkobrodsku je úspěšná v oblasti přijímacích zkoušek na střední školy jak v češtině tak i matematice. „A to již delší dobu,“ zdůraznil ředitel školy Petr Jakeš. Jak dodal, recept na takové výsledky je poměrně jednoduchý. „Je to každodenní poctivá práce žáků, mají k učení pozitivní motivaci, kterou podporujeme. Pro žáky  se snažíme vytvářet optimální podmínky. Ve škole vyučují kvalitní pedagogové, máme velmi dobré vztahy s rodiči. Chtěl bych zdůraznit, že dosahovat úspěchů  ve vzdělávání se nám daří v přátelském duchu,“ řekl ředitel Deníku.

Základní škola ve Štokách nezůstává třeba u matematiky jen u běžných počtů, ale snaží se dát žákům do života i něco navíc. Například ředitel Petr Jakeš je autorem učebnice a pracovního sešitu s názvem Finanční trh, kde se jednoduchým a pochopitelným způsobem snaží žákům přiblížit záludnosti světa financí, jak fungují leasingové společnosti a pojišťovny.

Školy s největší úspěšností žáků u přijímacích zkoušek na střední školy (čísla úspěšnosti v procentech) - Český jazyk

  • Základní a mateřská škola Štoky 63,97
  • Základní a mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa 63,90
  • Základní a mateřská škola Šlapanov 66,44
  • Základní škola Krucemburk 60,16
  • Základní a mateřská škola Wolkerova, Havlíčkův Brod 60,16

Podobně úspěšně si vede v oblasti českého jazyka i matematiky také Základní a mateřská škola Bohuslava Reynka v Lípě nedaleko Havlíčkova Brodu. Tamní školu navštěvovala například dcera Andrey Kameníkové. „S naší školou jsem moc spokojená. Dcera byla na přijímací zkoušky velmi dobře připravená a u přijímacích zkoušek uspěla bez problémů. Ve škole jsou výborní učitelé, škola je moderní nabízí žákům moc dobré zázemí. Mohu jen doporučit,“ řekla Deníku spokojená matka.

Podle názoru Jany Fikarové z Havlíčkova Brodu jsou na tom menší školy co do kvality výuky lépe než ty ve velkých městech. „V menší škole třeba i na vsi mají učitelé méně dětí na starost a mají na ně víc času. A také se většinou znají. Vědí z jakého prostředí dítě pochází, jak se rodiče staví obecně ke vzdělání, a to dělá někdy hodně,“ prohlásila Fikarová.

Školy s největší úspěšností žáků u přijímacích zkoušek na střední školy (čísla úspěšnosti v procentech) - Matematika

  • Základní a mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa 56,12
  • Základní a mateřská škola Česká Bělá 55,34
  • Základní škola Krucemburk 49,54
  • Základní a mateřská škola Wolkerova, Havlíčkův Brod 47,76
  • Základní a mateřská škola Ždírec nad Doubravou 47,64

Josef Špinar je ředitelem základní a mateřské školy ve Šlapanově na Havlíčkobrodsku už dvaadvacet let. „Příprava na střední školu je práce, ale jen naučit se ke zkouškám a jednorázově uspět nestačí. My se snažíme vysvětlit žákům, aby si školu vybírali především podle svých schopností. Trojkař nemá na gymnáziu moc velkou šanci na studijní úspěch,“ zdůraznil ředitel.

Jak dodal, žáci, kteří se rozhodnou jít k přijímacím zkouškám na střední školu, mají možnost navštěvovat ve Šlapanově zvláštní doučovací hodiny. „Jsou to hodiny češtiny a matematiky. Takové přijímačky nanečisto. Aby si vyzkoušeli, co je u zkoušek čeká, ale také aby se zbavili stresu. I ten u potom hraje velkou roli. Učitelům samozřejmě dá škola za jejich doučovací aktivity odměnu,“ dodal ředitel.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se posléze zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsobený doplňování znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.

Základní škola Wolkerova věnuje velkou péči nejen českému jazyku, ale i literatuře. Štěpánka Fichtnerová vyučuje literaturu na druhém stupni základní školy Wolkerova v Havlíčkově Brodě. „Snažím se žáky seznámit s literaturou pomocí pravidel kritického myšlení. Přečteme takovým způsobem společně asi čtyři knihy za rok,“ popsala učitelka. Jak vysvětlila, žáci čtou vybranou knihu po částech a pak společně diskutují, jak se vyvíjí hlavní postava. „Nechci, aby jen odrecitovali obsah, ale aby nad knihou přemýšleli,“ zdůraznila Štěpánka Fichtnerová.

Co je to Hejného metoda: podporuje samostatné uvažování dětí. Jednou z hlavních motivací profesora Hejného při vytváření nové metody byl důraz na to, aby se děti nenechaly v životě manipulovat. Proto učitel ve výuce nepředává hotové poznatky, ale učí děti především argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat. Děti pak samy o sobě vědí, co je pro ně správné, respektují druhého a umějí rozhodovat. Dokonce statečně nesou i důsledky svého konání. Vedle matematiky přirozeně objevují také základy sociálního chování a mravně rostou.

Všechny matematické úlohy jsou v Hejného metodě postaveny tak, aby jejich řešení děti „automaticky“ bavilo. Správná motivace je ta, která je vnitřní, ne nucená zvenčí. Děti přicházejí na řešení úkolů díky jejich vlastní snaze. Zdroj: Matematika netradičně