Ty patří mezi nejnáročnější investiční akce, které plánuje městys Vilémov.

„Plánů je hodně, ale vždycky bude záležet na financích," podotkl starosta Jiří Lebeda. V současné době je tedy aktuální hlavně kulturní dům, který potřebuje opravy a zateplení, a také Velká hospoda, kterou městys nedávno koupil, protože se obával, jak s ní bývalý majitel naloží. „Na rekonstrukci kulturního domu máme už tři roky nádherný projekt. Ovšem nepodařilo se sehnat dotace. Proto s ohledem na finance musíme rezignovat na velkorysou přestavbu. Necháme budovu jen zateplit a vyměníme okna," konstatoval starosta. Interiér bude muset zůstat v té poněkud nešťastné podobě, v jaké se kulturní domy ve 20. století stavěly.

Jiná situace je u Velké hospody. „Tu jsme museli koupit. Měli jsme obavy, že ji majitel nechá zchátrat, nebo do ní nastěhuje nepřizpůsobivé osoby," vysvětlil starosta.

Na rekonstrukci Velké hospody si městys nechal zpracovat studii a má s ní velké plány. Přestavba by mohla přijít až na dvacet milionů korun. Bývalá hospoda se změní ve víceúčelové zařízení. „Začneme s rekonstrukcí shora dolů, tedy od střechy a podkroví. Hospoda novou střechu potřebuje. V budově chceme mít dva byty pro lékaře, zdravotní středisko, protože to máme nyní v budově, která patří soukromé osobě. Plánujeme 
i startovací byty pro mladé rodiny nebo malometrážní byty pro potřebné seniory. Mohla by zde být rovněž pěkná turistická ubytovna," popsal starosta Lebeda, jaké plány městys s bývalou hospodou má. V přízemí je rovněž velký sál, který by bylo možné využít pro společenské účely. 
V objektu bude také výtah 
a bezbariérové vstupy.

Na rekonstrukci bude městys žádat stát o dotaci, firmu, která by rekonstrukci provedla, bude Vilémov vybírat ve veřejné soutěži.