„Naše sdružení dalo impuls k vytvoření pracovní skupiny připravující oslavy této historické události, kterou tvoří Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, Hrad Lipnice a my. Tato skupina už déle než rok připravuje náměty a scénáře výstav na Lipnici a v muzeu. Rádi bychom oslovili také obce v regionu, které jsou zmiňovány na Stížném listu – mnohdy jde o první zmínku o jejich existenci," uvedl člen okrouhlického sdružení Ladislav Langpaul s tím, že tuto listinu podepsal i okrouhlický zeman Roprecht.

Dalším významným okruhem práce sdružení je vydavatelská činnost. „Vydali jsme knížku esejů Jana Zrzavého s názvem Jan Zrzavý – malíř básník, Vzpomínky na Jana Zrzavého, Chvilky s Janem Zrzavým. Dále publikaci Jan Zrzavý a Bohuslav Martinů, přátelé z Vysočiny. Nyní připravujeme další publikaci. A to právě k významnému výročí obce Okrouhlice v roce 2015," popsal Langpaul. Kniha bude věnována počátkům husitství v regionu. „Jde o historickou práci profesora Petra Čorneje a kolektivu autorů. Je věnována speciálně Stížnému listu české a moravské šlechty proti upálení mistra Jana Husa," přiblížil Langpaul.

Pro širokou veřejnost sdružení organizuje pravidelný turistický pochod Jeníkova špacírka. „Letos v říjnu pochod vstoupí do svého 5. ročníku. Pochod vede okolím Okrouhlice, Babic, Krásné Hory, Vadína a Olešnice. Pořádáme ho ve spolupráci se školou, sokoly a brodským Klubem českých turistů," dodal Langpaul. Jeníkova špacírka nemá jen turistický charakter, ale také společenskou část. Tvoří ji zábavné odpoledne u okrouhlické sokolovny. Jeho letošním tahákem bude vystoupení divadelní skupiny PNUTÍ Lenky Kubové z Vodňan.

Péče o dům slavného malíře

„Jeníkova špacírka inspirovala projekt poznávací stezky Krajem malíře básníka Jana Zrzavého, na který jsme před třemi roky získali grant od Kraje Vysočina. Poznávací stezka má deset zastavení na místech, které měl malíř rád a jimž věnoval některé své obrazy s námětem české krajiny," poznamenal Langpaul. Stezka je dlouhá dvaadvacet kilometrů a dá se absolvovat pěšky, na kole či autem. Kromě vlastního značení je díky turistům označena také klasickými značkami.

Upravený exteriér před přední částí domu, nová zeď, odvodněná zahrada a nově vybudovaná brána. Těchto úprav se před třemi lety dočkal rodný dům v Okrouhlici malíře Jana Zrzavého. A to právě díky sdružení. Nově je součástí exteriéru také sedm panelů výstavy o Janu Zrzavém a hudebním skladateli Bohuslavu Martinů.

Letošní rok vybudovalo sdružení letní pódium a učebny pro žáky na školní zahradě.

„Pódium vzniklo díky grantu sdružení Královská stezka, který jsme získali v roce 2013. Stavební aktivity se realizovaly díky sponzorským darům a partnerství s obcí Okrouhlice a sokolem Okrouhlice," uzavřell Langpaul.

Beáta Dvořáková