To jsou podle starosty města Vlastimila Marušáka investiční akce, které je třeba v Golčově Jeníkově v tomto roce co nejdříve dokončit.
„Na posledním zasedání zastupitelstva jsem slíbil, že ke konci roku budeme mít seznam možných akcí na příští rok. Udělal jsem seznam za svou osobu, je mi ale jasné, že k němu má co říci jak rada města, tak zastupitelstvo města, tak i občané," zdůraznil Marušák.

Nejdůležitější akcí je podle starosty přístavba základní školy, přičemž rozhodně půjde o nejnáročnější akci tohoto roku. Z necelých sedmdesáti procent je financována z dotací ve výši asi dvaceti pěti milionů korun a dvacet šest procent této částky, to je asi devět milionů korun, jde do stavby z rozpočtu Golčova Jeníkova.

„V tuto chvíli máme na stavbě stále zpoždění přibližně dva měsíce. Mírné podzimní počasí nám pomohlo dál stavbu nezdržovat, ale žel v této fázi výstavby ji nešlo ani příliš zrychlit. Termín dokončení výstavby je 30. dubna letošního roku. Poměrně hodně se dohadujeme s firmou, která stavbu provádí. Stavebnímu dozoru i mně se zdá, že by firma mohla v mnoha případech nasazovat vyšší tempo i více pracovníků. Zatím asi pokaždé, když jsme se domluvili na nějakém termínu prací, došlo k jeho opoždění. Ještě ani jednou nestihla firma termín dřívější," popsal situaci na stavbě školy starosta Marušák.

Chystané propojení nové a staré budovy školy není podle starosty součástí stávajícího projektu. Stejně tak není součástí dotace a je potřeba ho řešit z prostředků města.

„Bude nutné vybourat hlavní schodiště staré budovy a propojit starou a novou budovu ve všech podlažích. Ve staré budově tak vzniknou menší haly pro pohyb žáků o přestávkách. Do školy bude možné se dostat pouze hlavním vchodem, bude tak vyřešen bezpečný a hygienický vstup do školy a pohyb po ní," upřesnil starosta Marušák. Tato akce bude stát asi tři a půl milionů korun. Město ji musí řešit rychle, aby se propojení staré a nové budovy uskutečnilo spolu s dostavbou školy a navazovalo na ni.

Městská zeleň

Dalším projektem, který je ale už téměř hotov, je revitalizace zeleně ve městě.

„Poslední aktivity proběhnou na jaře. Půjde především o osázení ploch na levé straně vozovky v Ráji, tam, kde proběhla rekonstrukce vozovky a chodníku. Celkově bude příští rok fakturováno ještě asi pět set tisíc korun, z čehož necelých šedesát tisíc korun půjde z rozpočtu města," dodal starosta Marušák. Akcí, která je už prakticky dokončena, je lepší vybavení sběrného dvora.

„Díky benevolenci Státního fondu životního prostředí jsme mohli objednané věci zaplatit zálohově, v tomto roce již budou probíhat jen závěrečné akce, jako je kolaudace plechového přístřešku, montáž zabezpečovacího systému, proškolení obsluhy nové techniky bez větších nároků na rozpočet města," dodal starosta.

Sběrný dvůr tak bude nově vybaven malým nakladačem, lidově nazývaným „bobík", pěti novými kontejnery na suť a odpady, pojízdným lisem a pojízdnou váhou. Celý sběrný dvůr bude zabezpečen kamerovým systémem.

„Myslím si, že budeme mít velmi dobře vybavený sběrný dvůr. Na web v nejbližší možné době umístíme otevírací hodiny sběrného dvora," uzavřel Marušák.