V přístavbě by mělo vzniknout šest nových šaten včetně sociálního zázemí, nové zázemí pro rozhodčí a kancelář včetně provozní a technické místnosti. Přístavba se buduje na základě projektové dokumentace zpracované firmou ATING v Ledči.Nové prostory pro šatny a zázemí jsou navrženy jako jednopodlažní přístavba s půdním prostorem.

Zimní stadión v Ledči stojí víc než 10 let. Je kromě ledové plochy, střídaček, strojovny a technologického zázemí vybaven diváckou tribunou pro 250 stojících diváků, další místa pro diváky a fanoušky jsou přímo kolem ledové plochy za mantinelem. Pod hlavní tribunou je hlavní chodba spojující vstup na střídačky a kabiny hráčů.

Zimní stadión má v současné době k dispozici 5 kabin, kdy vždy dvě kabiny mají společné sprchy a sociální zařízení. V budoucí druhé etapě by nějaká ta kabina měla ještě přibýt. Vše je účelně vybaveno masivními lavicemi a hokejovým nábytkem. Poslední kabina č.6 skýtá útočiště pro "A" team domácích HC Ledeč. V chodbě jsou rovněž instalovány lavice pro účely veřejného bruslení.